Skip to main content

Města a obce na Zlínsku přebírají kontrolu nad provozování vodáren

Zlín, 27. dubna 2022 - Dne 25. dubna 2022 valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a.s. (VaK Zlín) drtivou většinou 92,08 % z 90% přítomných akcionářů schválila transformaci provozování vodárenské infrastruktury na Zlínsku. Završila tak déle než dva roky trvající mediaci, jejíž cílem bylo nalezení takového modelu provozování, který povede k ukončení soudních sporů a posílení provozní role VaKu Zlín, potažmo měst a obcí na Zlínsku, a na němž se vedle VaKu Zlín a Moravské vodárenské, a.s. shodnou také akcionáři VaKu Zlín, včetně města Otrokovice, Fryšták či statutárního města Zlín.

Pokračovat ve čtení

Pozvánka na prezentaci připravované transformace provozního modelu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

v návaznosti na svolání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., která se bude konat dne 25. dubna 2022, si Vás dovolujeme pozvat na prezentaci připravované transformace provozního modelu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., která se uskuteční

dne 24. března 2022 od 13:00 hod.
v salonku č. 303 Hotelu Zlín (dříve Moskva), 3. etáž, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Pozvánka ke stažení

Plánované výluky - březen 2022

O odstávce vody byli vždy obyvatelé vyrozuměni s dostatečným předstihem. Byli informováni dopisem, pracovníky vodárny, popř. místním rozhlasem na MMZ nebo vyvěšením informačních letáčků. V této souvislosti vyzývá společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., všechny odběratele k předzásobení se pitnou vodou i pro užitkové účely. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody. Pozor: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.
  • 13.3.2022 - Zlín
  • 16.3.2022 - Tlumačov
  • 23.3.2022 - Zlín
  • 24.3.2022 - Tlumačov

Pokračovat ve čtení

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – oddíl B, vložka 1169, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 25. dubna 2022 v 10,00 hod. ve velkém kongresovém sále Hotelu Moskva, 2. etáž, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

2021 byl ve vodárně dalším velmi úspěšným rokem ...

Vážené dámy,
vážení pánové,
vážení akcionáři,


jako každý rok, tak i letos, Vás tradičně zdravím na začátku nového roku 2022.

Byť nám uplynulý rok nadělil složité životní, zdravotní a lidské situace, podařilo se nám ve VaKu pracovně navázat na výsledky práce v předchozích letech, a mohu s velkou radostí konstatovat, že rok 2021 byl ve vodárně dalším rokem velmi úspěšným.

Jednoznačná společná podpora a jednota akcionářů a jejich názorová kontinuita jsou pro fungování a profilování VaKu velmi důležité. Valná hromada v minulém roce potvrdila váhou více než 85 % hlasů klíčové body programu, předložené představenstvem, stejně jako v předchozích letech.

Pokračovat ve čtení

Ukončení sporů o provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku

Zlín, 16. 12. 2021 – Vyjednávací týmy společností Vodovody a kanalizace Zlín a. s., MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., měst Otrokovice a Fryšták v rámci mediace dospěly po dvouletém jednání k návrhu komplexního smírného řešení, které má ukončit spory a transformovat provozování vodohospodářského majetku společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a. s.

Provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku zatěžuje řada sporů probíhajících již více než sedmnáct let, od doby zavedení oddílného modelu v roce 2004 a převzetí provozování skupinou Veolia. Komplexní smírné řešení umožňuje vleklé spory ukončit a položit nový stabilní základ pro budoucí provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku. Účastníky mediačního jednání byly společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (vlastník vodárenské infrastruktury), společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. ze skupiny Veolia (provozovatel infrastruktury), a dále města Otrokovice a Fryšták, která zavedení oddílného modelu v roce 2004 napadla žalobami.

Pokračovat ve čtení

VaK Zlín dokončuje jednotnou kanalizaci v Lužkovicích

Zlín, 16. 9. 2021Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) po dohodě se Statutárním městem Zlín vyslyšel přání obyvatel místní části Lužkovice a započal s dobudováním jednotné kanalizace pro obyvatele, kteří byli dosud odkázáni na kanalizační stoku vyústěnou do řeky Dřevnice. Nově budou odpadní vody a část dešťových vod odváděny na centrální čističku odpadních vod.

Pokračovat ve čtení

Parkování pro zákazníky zlínských vodáren je nyní jednodušší

Zlín, 10. 9. 2021 – Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) v minulých dnech zprovoznila a vyhradila pro klienty zákaznického centra a návštěvy 5 parkovacích míst u svého sídla ve Zlíně - Loukách.

Od prvního září byl spuštěn nový režim parkování na parkovišti před zlínskými vodárnami. Přijíždějící hosté a zákazníci vodáren mohou nyní zaparkovat na pěti vyhrazených místech přímo před areálem, a to v době otevření Zákaznického centra (pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin; v pátek: 8:00 - 12:00 hodin). Klientské parkoviště je zabezpečeno závorou tak, aby na vyhrazeném parkovišti parkovali pouze návštěvníci vodáren.

Zákazníci si termín schůzky předem rezervují on-line na webu: https://portal.smv.cz/rezervace-schuzky a po příjezdu přímo u závory zazvoní na ostrahu, která je vpustí na vyhrazená místa.

Situace s parkováním byla, jak ostatně na mnoha jiných místech ve Zlíně, špatná. Tímto opatřením chceme vytvořit co nejlepší podmínky pro zákazníky, kteří si přijíždí vyřídit své záležitosti do vodáren osobně. Navíc předchozí rezervací termínu schůzky jsou obslouženi bez čekání,“ dodává Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva.

VaK Zlín se mj. letos zaměřil na zefektivnění ploch ve svém areálu a zřídil i další parkovací plochy pro osobní i nákladní automobily.

VaK Zlín – nové pítko pro město Slavičín

Zlín, 21. 6. 2021 – Za účasti nejvyšších představitelů zlínského kraje a města Slavičína se v sobotu 19. 6. 2021 uskutečnilo slavnostní zahájení provozu nové pítka, které vybudovala společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“). Pítko vybudovala společnost na Horním náměstí ve Slavičíně a nese název „Pramen slavičínských letců“.

Pokračovat ve čtení

Oznámení o odložení náhradní valné hromady na den 1. 7. 2021

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – oddíl B, vložka 1169, tímto

ODKLÁDÁ NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
původně svolanou na den 16. června 2021 v 11:00 hod.
do velkého kongresového sálu Hotelu Moskva, 2. etáž, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

NOVĚ NA DEN 1. ČERVENCE 2021 V 10:00 HOD.
do velkého kongresového sálu Hotelu Moskva, 2. etáž, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín