2021 byl ve vodárně dalším velmi úspěšným rokem ...

Vážené dámy,
vážení pánové,
vážení akcionáři,


jako každý rok, tak i letos, Vás tradičně zdravím na začátku nového roku 2022.

Byť nám uplynulý rok nadělil složité životní, zdravotní a lidské situace, podařilo se nám ve VaKu pracovně navázat na výsledky práce v předchozích letech, a mohu s velkou radostí konstatovat, že rok 2021 byl ve vodárně dalším rokem velmi úspěšným.

Jednoznačná společná podpora a jednota akcionářů a jejich názorová kontinuita jsou pro fungování a profilování VaKu velmi důležité. Valná hromada v minulém roce potvrdila váhou více než 85 % hlasů klíčové body programu, předložené představenstvem, stejně jako v předchozích letech.

Pokračovat ve čtení

Ukončení sporů o provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku

Zlín, 16. 12. 2021 – Vyjednávací týmy společností Vodovody a kanalizace Zlín a. s., MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., měst Otrokovice a Fryšták v rámci mediace dospěly po dvouletém jednání k návrhu komplexního smírného řešení, které má ukončit spory a transformovat provozování vodohospodářského majetku společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a. s.

Provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku zatěžuje řada sporů probíhajících již více než sedmnáct let, od doby zavedení oddílného modelu v roce 2004 a převzetí provozování skupinou Veolia. Komplexní smírné řešení umožňuje vleklé spory ukončit a položit nový stabilní základ pro budoucí provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku. Účastníky mediačního jednání byly společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (vlastník vodárenské infrastruktury), společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. ze skupiny Veolia (provozovatel infrastruktury), a dále města Otrokovice a Fryšták, která zavedení oddílného modelu v roce 2004 napadla žalobami.

Pokračovat ve čtení

VaK Zlín dokončuje jednotnou kanalizaci v Lužkovicích

Zlín, 16. 9. 2021Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) po dohodě se Statutárním městem Zlín vyslyšel přání obyvatel místní části Lužkovice a započal s dobudováním jednotné kanalizace pro obyvatele, kteří byli dosud odkázáni na kanalizační stoku vyústěnou do řeky Dřevnice. Nově budou odpadní vody a část dešťových vod odváděny na centrální čističku odpadních vod.

Pokračovat ve čtení

Parkování pro zákazníky zlínských vodáren je nyní jednodušší

Zlín, 10. 9. 2021 – Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) v minulých dnech zprovoznila a vyhradila pro klienty zákaznického centra a návštěvy 5 parkovacích míst u svého sídla ve Zlíně - Loukách.

Od prvního září byl spuštěn nový režim parkování na parkovišti před zlínskými vodárnami. Přijíždějící hosté a zákazníci vodáren mohou nyní zaparkovat na pěti vyhrazených místech přímo před areálem, a to v době otevření Zákaznického centra (pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin; v pátek: 8:00 - 12:00 hodin). Klientské parkoviště je zabezpečeno závorou tak, aby na vyhrazeném parkovišti parkovali pouze návštěvníci vodáren.

Zákazníci si termín schůzky předem rezervují on-line na webu: https://portal.smv.cz/rezervace-schuzky a po příjezdu přímo u závory zazvoní na ostrahu, která je vpustí na vyhrazená místa.

Situace s parkováním byla, jak ostatně na mnoha jiných místech ve Zlíně, špatná. Tímto opatřením chceme vytvořit co nejlepší podmínky pro zákazníky, kteří si přijíždí vyřídit své záležitosti do vodáren osobně. Navíc předchozí rezervací termínu schůzky jsou obslouženi bez čekání,“ dodává Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva.

VaK Zlín se mj. letos zaměřil na zefektivnění ploch ve svém areálu a zřídil i další parkovací plochy pro osobní i nákladní automobily.

VaK Zlín – nové pítko pro město Slavičín

Zlín, 21. 6. 2021 – Za účasti nejvyšších představitelů zlínského kraje a města Slavičína se v sobotu 19. 6. 2021 uskutečnilo slavnostní zahájení provozu nové pítka, které vybudovala společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“). Pítko vybudovala společnost na Horním náměstí ve Slavičíně a nese název „Pramen slavičínských letců“.

Pokračovat ve čtení

Oznámení o odložení náhradní valné hromady na den 1. 7. 2021

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – oddíl B, vložka 1169, tímto

ODKLÁDÁ NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
původně svolanou na den 16. června 2021 v 11:00 hod.
do velkého kongresového sálu Hotelu Moskva, 2. etáž, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

NOVĚ NA DEN 1. ČERVENCE 2021 V 10:00 HOD.
do velkého kongresového sálu Hotelu Moskva, 2. etáž, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

Výherci soutěže o vstupné do ZOO Zlín

Výherci jednorázového rodinného vstupného:
 • Hanka Humpolíková (Lucinka, 4 roky)
 • Blanka Červeňáková (Megan, 10 let)
 • Klára Hajdová (Adrianka, 4 roky)
Výherci jednorázového dětského vstupného:
 • Lenka Lemeš (Nina, 9 let)
 • Lenka Lemeš (Benjamin, 11 let)
 • Veronika Hrbáčková (Valérie)
 • Jana Sázelová (Matěj, 10 let)
 • Helena Lukaštíková (Mathias)
 • Veronika Holinková Čápová (Viktorka, 4 roky)
 • Gabriela Spáčilová (Gabriela)
 • Kateřina Mičková (syn, 8 let)
 • Jitka Mrázková-Bařinková (Adélka, 7 let)
Každopádně výhercům gratulujeme a samozřejmě velká gratulace patří i všem dalším zúčastněným.

Pozvánka na náhradní valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – oddíl B, vložka 1169, svolává

NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

na den 16. června 2021 v 11,00 hod. ve velkém kongresovém sále Hotelu Moskva, 2. etáž, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Otevření Zákaznických center

26.5.2021 - Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. oznamuje svým zákazníkům, že od úterý 1. června 2021 budou pro zákazníky otevřena Zákaznická centra.

Zákaznická centra budou pro zákazníky otevřena v době:

pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin
pátek: 8:00 - 12:00 hodin

(za dodržení platných hygienických pravidel dle nařízení vlády)

Podmínkou je rezervace návštěvy v rezervačním systému na webové stránce www.smv.cz, v sekci Kontakty (https://portal.smv.cz/rezervace-schuzky).

Bez předchozí rezervace nebudou zákazníci do zákaznických center vpuštěni.

Soutěž o 3x rodinné a 7x dětské vstupné ...

V rámci naší podpory ZOO Zlín “Dáváme 500 000 litrů vody” pro slonice Kali, Zola a Ulu jsme současně připravili doprovodnou dětskou soutěž v kreslení.

Soutěž je otevřená veškerým dětským zájemcům ve věku do 12 let, nebo samozřejmě zprostředkovaně pro jejich rodiče, kteří v termínu od 7.5. - 31.5.2021 nakreslí obrázek s tematikou slona/slonů a odešlou jeho fotografii ve formě komentáře na označený příspěvek na profilu společnosti https://www.facebook.cz/vakzlin. Současně je třeba jménem odesilatele příspěvku označit stránku jako “To se mi líbí”.

Pokračovat ve čtení

Zdroj vody pro více než 170.000 odběratelů ve Zlínském kraji

Kontaktujte nás

Tř. Tomáše Bati 383,
760 49 Zlín
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
NON-STOP HAVÁRIE, PORUCHY
577 124 240, 577 124 250