Skip to main content
95 let vodovodu
ve Zlíně
(1925 – 2020)

Rok 2020 byl pro nás velmi významný - bylo to právě 95 let, kdy se začala psát historie budování vodovodů ve Zlíně. V roce 1925 byl vypracován projekt pro zásobování Zlína pitnou vodou, který měl pro Zlín zásadní význam (vodovod pro Baťovu továrnu, nám. T.G. Masaryka po čtvrť Letná).

Zlínské vodárny („VaK Zlín“) prošly historicky několika změnami až do dnešní podoby akciové společnosti. VaK Zlín je vlastněna mj. více než 50 městy a obcemi, jakožto jejími akcionáři a je největší městskou společností v kraji. Hospodaří s majetkem přes 13 miliard korun, vlastní na 2500 kilometrů vodovodního a kanalizačního potrubí, 200 vodohospodářských objektů – tj. vodojemů, čistíren odpadních vod, úpravny vod, vrty a studny. Voda je v rukou státu. Konkrétně VaK Zlín nakupuje vodu od Povodí Moravy, státního podniku.

Za 95 let se ale mnohé změnilo ...

2500 km

vodovodního
a kanalizačního potrubí

200

technických budov,
stanic, atd.

200 l/s

vyprodukované
pitné vody
VaK Zlín vodárenskou infrastrukturu pronajímá MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a. s. („MOVO“) a zásobují cca 170 tisíc obyvatel kvalitní vodou za ceny, které patří mezi průměrné v ČR. Z krajských měst se Zlín pohybuje na 8. místě v pořadí podle ceny vody, přesněji o více než 3,50 koruny pod průměrnou cenou krajských měst. Spotřeba vody na Zlínsku je v průměru cca 80 litrů na osobu a den, tedy kolem 7 korun na den (240 korun na osobu a měsíc). Za 1 litr vody platí lidé 9 haléřů.

VaK Zlín je pevnou součástí města Zlína - firma je ekonomicky konsolidovaná a úspěšná s aktuálně velmi dobře zoptimalizovanou provozní smlouvou, která jí umožňuje stále vyšší objem investičních prostředků vkládaných do údržby a obnovy majetku. MOVO dále nad rámec smlouvy jen v roce 2019 investovala 90 milionů korun do dvou rekonstrukcí čistíren odpadních vod (Luhačovice, Kašava) – bez dopadu do ceny vodného a stočného.

Společnost VaK Zlín postupuje s péčí řádného hospodáře s cílem zajistit dostatek kvalitní pitné vody pro obyvatele Zlínska do budoucnosti.

Mimo svou hlavní činnost vystupuje VaK Zlín společensky odpovědně vůči občanům kraje – pomáhá handicapovaným či jinak znevýhodněným dětem, podporuje dárce krve a kostní dřeně, spolupracuje s jednotkami IZS (sbírka plyšáků), je aktivní směrem k žákům základních škol (výtvarné soutěže, Zlínský vorvaň), ve spolupráci s DSZO pořádal Dětský den v Dopravním podniku.
V rámci „výročí" 95 let vodovodu ve Zlíně proběhlo pod záštitou primátora města Zlína a ve spolupráci s partnery několik akcí, které taky byly nedílnou součástí aktivit v oblasti společenské odpovědnosti.

Generální partner

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

Hlavní partneři

MEDMES
RIS-MONT
Vodohospodářské stavby Javorník - CZ
WOMBAT
DORG - bezvýkopové technologie
TRASKO BVT
PROSPA MAX
ELPREMO
AQUADROP

Partneři

CENTROPROJEKT GROUP
KAFEC BRAND
ROKO - MOTOR
Wavin Czechia
DISA
Síť 21
Nákupní centrum Čepkov

Média + partneři v oblasti sociální zodpovědnosti

Korunka Luhačovice
Vodárenství.cz
Centrum Color Point Zlín
Magazín Zlín
FILMFEST

Pod záštitou

primátora města Zlína, Ing. etc Ing. Jiřího Korce