Skip to main content

95 let vodovodu

V roce 1925 byl vypracován projekt pro zásobování Zlína pitnou vodou ...

Zajímavosti o vodě ...

 • pítný režim Vás stojí 0,27 Kč/denně
 • kde se dá na vodě ušetřit a jak
 • odkud má Zlín vodu
 • proč stojí voda v ČR jinak

Aktuální stav ...

Jak se čistí voda použitá na praní? Přijďte se podívat 8. června do ČOV Zlín-Malenovice
Zlín – Čistírna odpadních vod ve Zlíně-Malenovicích (ČOV) slaví letos 60 let své existence. Jak dnes vypadají technologie pro 75tisícové krajské město? Jaké se používají postupy? Co se děje s vyčištěnou vodou? Přijďte to sami zjistit během dne otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 8. června. Program je určený jak pro dospělé, tak i pro mládež a děti.
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 21.5.2024
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 383, 760 49, IČO: 49454561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – v Brně pod sp. zn. B 1169,

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

na den 21. května 2024 v 10:00 hod v zasedací místnosti Freud, v 7. nadzemním podlaží na adrese NWT a.s., třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín (,,SILO I").
Jak získává pitná voda svou chuť, vzhled a vůni? Přijďte na prohlídku úpraven vody v Klečůvce nebo v Tlumačově
Zlín – Zajímá vás, jak se z takzvané surové vody stane pitná voda? Jak probíhá proces filtrace, čím se eliminují cizorodé látky, co je ozonizace nebo k čemu se používá ve vodohospodářství uhlí? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky lze dostat na Dni otevřených dveří v úpravnách vody Klečůvka a Tlumačov, který se uskuteční v odpoledních hodinách v pondělí 25. března, u příležitosti oslav Světového dne vody.
Cena pitné vody pro rok 2024 se na Zlínsku nezvedne ani o inflaci. VaK Zlín si vyjednal významnější příjem z pachtovného
Zlín – Od 1. ledna 2024 bude stát vodné na Zlínsku 59,92 Kč/m3 (bez DPH), stočné vyjde na 55,99 Kč/m3 (bez DPH). Ve srovnání s letošními cenami jde o navýšení o 9,38 procenta, tedy nižší, než je inflace, která dosáhla k 30. září 2023 výše 12,7 procenta. Celkem tak zaplatí zákazníci Vodárny Zlín a.s., která v regionu provozuje vodárenskou infrastrukturu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (VaK), za vodné a stočné bez DPH 115,91 Kč/m3.

VaK InfoPoint

Sledujte události a zajímavosti z oboru ... tiskové zprávy, občasník Infokapka, novinky z oboru vodohospodářství, atd.

  novinky      facebook

  výluky a havárie

Aktuální stav sítě - havárie

Víte, že ...

Cena vodného a stočného
(rok 2023)

Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

 • Od 1. ledna 2023 je cena za 1000 litrů vody 116,57 Kč s DPH
Cena vody je složena ze dvou klíčových položek vodné: 59,64 a stočně: 56,93
Víte, že ...

Dostatek kvalitní vody

Zajištění dostatku kvalitní pitné vody, péče o zdroje pitné vody a samozřejmě také ochrana těchto zdrojů a zodpovědný přístup k životnímu prostředí, které může mít vliv na kvalitu vodních zdrojů, je zcela zásadní náplní činnosti VaKu. A to včetně zodpovědnosti do budoucnosti.

Vodní zdroje v majetku VaK Zlín i dodávaná voda jsou průběžně podrobeny mnoha tisícům testů. Například voda z úpravny v Tlumačově je v takové kvalitě, že řada cizorodých látek je laboratorně nezměřitelná.

Ekologie

Společnost provedla rekonstrukci čistírny odpadních vod v Luhačovicích a rekonstrukci čistírny odpadních vod v Kašavě za cca 100 mil. Kč ze zdrojů MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a. s.

Ekonomika a provoz

provedli jsme zásadní optimalizaci provozní smlouvy, došlo k zásadnímu zvýšení nájemného nad rámec inflace, k vybalancování zisku a k nárůstu prostředků do investic

Bezpečnost

 • vybudovali jsme společně s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. vlastní manažerské a krizové centrum HUBGRADE® ve Zlíně za 20 mil. Kč
 • ve spolupráci s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. provádíme fyzické i kybernetické zabezpečení vodohospodářských objektů za 20 mil. Kč
 • společně s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. jsme zpracovali plán pro mimořádné situace na Jižních Svazích ve Zlíně za 10 mil. Kč, který mimo jiné řeší zaokruhování a logistiku vody v případě její odstávky

Péče o pitnou vodu

 • rekonstrukce vlárského vodovodu pro posílení vlastních zdrojů vody za 42 mil. Kč
 • rekonstrukce dvou z pěti etap přivaděče vody pro Zlín z Tlumačova za 15 mil. Kč
 • rekonstrukce úpravny vody v Tlumačově a to unikátní technologií za 80 mil.Kč
 • zakládající člen Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury
 • pro získání řešení rekonstrukcí velkých vodovodních přivaděčů

Inovace

 • společnost zavedla Smart City a inteligentní vodoměry pro dálkový odpočet
 • unikátní technologií GAU (aktivní uhlí) pro čištění vody zrekonstruovala úpravnu vody Tlumačov pro 50 tisíc obyvatel
 • používá také nové technologie UV liner, Compact line

Strategie

 • probíhá příprava tzv. EXIT PLÁNU a také intenzivní jednání s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. o variantách možného budoucího uspořádání vodohospodářství ve zlínském regionu po ukončení provozní smlouvy v termínu nebo v případě obchodní dohody před termínem
 • probíhá odborné personální posílení – trend k osamostatnění provozu společnosti VaK Zlín

Potřebujete vyřešit?