Skip to main content

95 let vodovodu

V roce 1925 byl vypracován projekt pro zásobování Zlína pitnou vodou ...

Zajímavosti o vodě ...

 • pítný režim Vás stojí 0,27 Kč/denně
 • kde se dá na vodě ušetřit a jak
 • odkud má Zlín vodu
 • proč stojí voda v ČR jinak

Aktuální stav ...

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 26.6.2023
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – v Brně pod sp. zn. B 1169,

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

na den 26. června 2023 v 10:00 hod
ve velkého kongresového sálu Interhotelu Zlín, 2. etáž, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI VODOVODY A KANALIZACE ZLÍN, A. S.
Vážení akcionáři, společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. nevykupuje své akcie a neoslovuje sama ani prostřednictvím třetích osob své akcionáře za účelem jejich výkupu.

Máte-li podezření na jednání třetích osob, které se vydává za jednání společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., nebo máte jiné dotazy či nejasnosti, sledujte oficiální webové stránky společnosti na adrese www.vakzlin.cz nebo využijte e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či tel.: 577 104 619.

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Cena vodného a stočného pro rok 2023 na Zlínsku
Společnost Vodárna Zlín a.s. oznámila, že od 1. ledna 2023 bude cena vodného a stočného ve výši celkem 116,57 Kč s DPH za kubík (1000 litrů) vody.

K úpravě ceny vodného a stočného dochází především vlivem skokového nárůstu nákladů společnosti jako jsou energie, chemikálie, stavební práce, materiály a další.
VaK Zlín přivítal vodaře na Mezinárodní vodohospodářské konferenci VODA ZLÍN 2023
Zlín, 10. března 2023 – Předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (dále jen „VaK Zlín“), Ing. Svatopluk Březík, jménem všech zlínských vodařů slavnostně zahájil 26. ročník mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2023.

O jednu z největších vodohospodářských konferencí v České republice projevilo zájem na 100 firem a vystavovatelů a celkem okolo 300 účastníků, jimž byla ve více než 30 přednáškách přednesena odborná témata z oblasti pokročilých technologií, novinek z oblasti úpravy vody, čištění odpadních vod nebo fotovoltaiky.

VaK InfoPoint

Sledujte události a zajímavosti z oboru ... tiskové zprávy, občasník Infokapka, novinky z oboru vodohospodářství, atd.

  novinky      facebook

  výluky a havárie

Aktuální stav sítě - havárie

 • (ZL) obec Zlín ulice Družstevní č. 4506.
  V cca 09:00 hod. došlo k přerušení dodávky vody z důvodu havárie.Náhradní zásobování zajišťujeme.Předpoklad obnovení dodávky dnes, cca do 12:00 hod.Dodávka byla obnovena v 11:20 hod.
Víte, že ...

Cena vodného a stočného
(rok 2023)

Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

 • Od 1. ledna 2023 je cena za 1000 litrů vody 116,57 Kč s DPH
Cena vody je složena ze dvou klíčových položek vodné: 59,64 a stočně: 56,93
Víte, že ...

Dostatek kvalitní vody

Zajištění dostatku kvalitní pitné vody, péče o zdroje pitné vody a samozřejmě také ochrana těchto zdrojů a zodpovědný přístup k životnímu prostředí, které může mít vliv na kvalitu vodních zdrojů, je zcela zásadní náplní činnosti VaKu. A to včetně zodpovědnosti do budoucnosti.

Vodní zdroje v majetku VaK Zlín i dodávaná voda jsou průběžně podrobeny mnoha tisícům testů. Například voda z úpravny v Tlumačově je v takové kvalitě, že řada cizorodých látek je laboratorně nezměřitelná.

Ekologie

Společnost provedla rekonstrukci čistírny odpadních vod v Luhačovicích a rekonstrukci čistírny odpadních vod v Kašavě za cca 100 mil. Kč ze zdrojů MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a. s.

Ekonomika a provoz

provedli jsme zásadní optimalizaci provozní smlouvy, došlo k zásadnímu zvýšení nájemného nad rámec inflace, k vybalancování zisku a k nárůstu prostředků do investic

Bezpečnost

 • vybudovali jsme společně s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. vlastní manažerské a krizové centrum HUBGRADE® ve Zlíně za 20 mil. Kč
 • ve spolupráci s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. provádíme fyzické i kybernetické zabezpečení vodohospodářských objektů za 20 mil. Kč
 • společně s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. jsme zpracovali plán pro mimořádné situace na Jižních Svazích ve Zlíně za 10 mil. Kč, který mimo jiné řeší zaokruhování a logistiku vody v případě její odstávky

Péče o pitnou vodu

 • rekonstrukce vlárského vodovodu pro posílení vlastních zdrojů vody za 42 mil. Kč
 • rekonstrukce dvou z pěti etap přivaděče vody pro Zlín z Tlumačova za 15 mil. Kč
 • rekonstrukce úpravny vody v Tlumačově a to unikátní technologií za 80 mil.Kč
 • zakládající člen Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury
 • pro získání řešení rekonstrukcí velkých vodovodních přivaděčů

Inovace

 • společnost zavedla Smart City a inteligentní vodoměry pro dálkový odpočet
 • unikátní technologií GAU (aktivní uhlí) pro čištění vody zrekonstruovala úpravnu vody Tlumačov pro 50 tisíc obyvatel
 • používá také nové technologie UV liner, Compact line

Strategie

 • probíhá příprava tzv. EXIT PLÁNU a také intenzivní jednání s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. o variantách možného budoucího uspořádání vodohospodářství ve zlínském regionu po ukončení provozní smlouvy v termínu nebo v případě obchodní dohody před termínem
 • probíhá odborné personální posílení – trend k osamostatnění provozu společnosti VaK Zlín