Skip to main content

Cena vodného a stočného pro rok 2023 na Zlínsku

Společnost Vodárna Zlín a.s. oznámila, že od 1. ledna 2023 bude cena vodného a stočného ve výši celkem 116,57 Kč s DPH za kubík (1000 litrů) vody.

K úpravě ceny vodného a stočného dochází především vlivem skokového nárůstu nákladů společnosti jako jsou energie, chemikálie, stavební práce, materiály a další.

Více informací: https://www.vodarnazlin.cz/aktuality/cena-vodneho-a-stocneho-2023/