Skip to main content


Statutární orgány

Představenstvo:
prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D. - předseda představenstva
Ing. Oldřich Kozáček - místopředseda představenstva
MVDr. Petr Hrnčiřík
RNDr. Bedřich Landsfeld
Vojtěch Trčka
Ing. David Vychytil
JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.

Dozorčí rada:
Marek Novák, MBA – předseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Burkart – místopředseda dozorčí rady
Mgr. Lubomír Doležel
Ing. Jaroslav Kaňa
Pavel Sekula
Bc. Jan Skoch
Vojtěch Volf

Ředitel:
Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA