Skip to main content


Statutární orgány

Předseda představenstva:
Ing. Svatopluk Březík

Členové představenstva:
Ing. Oldřich Kozáček - místopředseda představenstva
MVDr. Petr Hrnčiřík
Mgr. Oldřich Hlaváček
Ing. David Vychytil
Vojtěch Trčka
JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.

Členové dozorčí rady:
Marek Novák, MBA – předseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Burkart – místopředseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Holík
Ing. Jaroslav Kaňa
Bc. Jan Skoch
Kamil Šimeček