Skip to main contentUnikátní moderní technologie
pro úpravu vody - Tlumačov

Podle aktuálních výsledků měření Zdravotního ústavu v Ostravě došlo k významnému omezení výskytu cizorodých látek včetně pesticidů, které se již ve vodě v měřitelné míře nevyskytují. Modernizací úpravny jsme docílili nejen větší „čistoty vody“ bez cizorodých látek, ale také lepší senzorické vlastnosti dodávané vody (chuť, vzhled a pach). V tomto se stala tlumačovská úpravna jedinou úpravnou v Pomoraví, která využívá aktivního uhlí k odbourání nežádoucích pesticidů z pitné vody.
Laboratorní výsledky dokázaly odstranění pesticidů a dalších nežádoucích látek z vody a jsou tak překonány veškeré ukazatele kvality vody ve vztahu k platné legislativě.

Dále sledujeme snížení nákladů za chemikálie, snížení produkce kalů vzniklých při úpravě vody díky nahrazení hydrátu vápenatého dávkováním technologického ozonu - menší spotřeba prací vody, menší potřeba odkalování nádrží, větší automatizace provozu.
V rekordním čase a nákladem 80 mil. korun tak VaK Zlín zajistil novou vysoce kvalitní vodu pro západní část Zlína - tedy od Kudlova, Březnice, Jaroslavic, zimního stadionu, přes mrakodrap a areál Svitu přes Mladcovou a Rackovou směrem k Otrokovicím (a dále pak Napajedla, Tlumačov, Machová, Mysločovice, Hostišová, Sazovice, Tečovice, Lhotka, Chlum, Žlutava, Halenkovice, Spytihněv, Pohořelice, Oldřichovice, Karlovice, Komárov, Lhota u Malenovic, Salaš, Bohuslavice, Šarovy).

Nutno dodat, že druhá polovina Zlína napájená z úpravny Klečůvka nemá vodu jakkoliv horší, jen problematika pesticidů byla aktuální v části napájené z úpravny Tlumačov.