Skip to main content

Cena pitné vody pro rok 2024 se na Zlínsku nezvedne ani o inflaci. VaK Zlín si vyjednal významnější příjem z pachtovného

Zlín – Od 1. ledna 2024 bude stát vodné na Zlínsku 59,92 Kč/m3 (bez DPH), stočné vyjde na 55,99 Kč/m3 (bez DPH). Ve srovnání s letošními cenami jde o navýšení o 9,38 procenta, tedy nižší, než je inflace, která dosáhla k 30. září 2023 výše 12,7 procenta. Celkem tak zaplatí zákazníci Vodárny Zlín a.s., která v regionu provozuje vodárenskou infrastrukturu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (VaK), za vodné a stočné bez DPH 115,91 Kč/m3.

I když k určitému nárůstu cen vodného a stočného dochází, stále platí, že tyto náklady zůstávají pro domácnosti na přiměřené výši, a neměly by mít výrazný dopad do jejich rozpočtů,“ upozornil předseda představenstva VaK Zlín Boris Popesko na skutečnost, že lidé na Zlínsku si připlatí v příštím roce za 1 000 litrů pitné vody pouze 9,94 Kč.

Stejně jako jiné společnosti se i VaK Zlín potýká s dlouhodobým nárůstem cen energií, materiálů a služeb. „Přesto jsme šli do jednání s Vodárnou Zlín s cílem dosáhnout zvýšení cen vodného a stočného pro příští rok pouze o nutné minimum. A to se povedlo,“ prohlásila Miriam Chmelová Holbová, ředitelka VaK Zlín.

V roce 2024 bude VaK Zlín hospodařit s výrazně vyšší částkou z pachtovného, které dostává od Vodárny Zlín za užívání vodohospodářského majetku, zejména vodovodů, kanalizací a s tím spojené provozy. Jestliže letos šlo o příjem 175,89 milionu Kč bez DPH, v příštím roce to bude 218 milionu Kč bez DPH, což je nárůst o 24 procent.

Zvýšený příjem z pachtovného umožní VaK Zlín zrealizovat v příštím roce celou řadu významných investic, na které chce v maximální míře využít i vhodných dotačních programů v rámci Ministerstva zemědělství ČR a Státního fondu životního prostředí. „Tam, kde to bude dávat smysl, chceme úzce spolupracovat se samosprávami. Jde nám o to, aby se naše záměry potkávaly s projekty, do kterých se pustí města a obce. Vzájemná koordinace našich činností pomůže v mnohých případech zkrátit dobu dopravních omezení, ochránit majetky nebo třeba snížit potřebné náklady,“ konstatoval Oldřich Hlaváček, zástupce ředitelky a vedoucí investičního a právního útvaru Vak Zlín.

Ve Zlíně 27. listopadu 2023