Skip to main content

Města a obce na Zlínsku přebírají kontrolu nad provozování vodáren

Zlín, 27. dubna 2022 - Dne 25. dubna 2022 valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a.s. (VaK Zlín) drtivou většinou 92,08 % z 90% přítomných akcionářů schválila transformaci provozování vodárenské infrastruktury na Zlínsku. Završila tak déle než dva roky trvající mediaci, jejíž cílem bylo nalezení takového modelu provozování, který povede k ukončení soudních sporů a posílení provozní role VaKu Zlín, potažmo měst a obcí na Zlínsku, a na němž se vedle VaKu Zlín a Moravské vodárenské, a.s. shodnou také akcionáři VaKu Zlín, včetně města Otrokovice, Fryšták či statutárního města Zlín.

Výsledkem tohoto procesu je provozní model, který získal podporu naprosté většiny měst a obcí v regionu včetně statutárního města Zlín a jímž získá společnost VaK Zlín plnou kontrolu nad provozováním své vodárenské infrastruktury.

VaK Zlín získá novou provozní společnost Vodárna Zlín, a. s. od stávajícího provozovatele, společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., která hned převede 75 % akcií této nové společnosti na VaK Zlín a zbylých 25 % akcií bude převedeno s koncem roku 2029, a to za pevnou cenu 142 milionů korun, která bude hrazena v ročních splátkách do roku 2030. Projednávané návrhy smluv zaručují, že plná výše kupní ceny bude pokryta ze zdrojů, které získá VaK Zlín jako akcionář Vodárny Zlín, a. s. S tím souvisí, že po dobu své minoritní účasti na společnosti Vodárna Zlín, a. s. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. nebude mít právo na výplatu zisku – ten je celý určen pro VaK Zlín. Klíčové je, že navržený model transformace je neutrální z hlediska výše vodného a stočného a nemá vliv ani na výši nájemného, které každoročně VaK Zlín získává z pronájmu své vodárenské infrastruktury.

V souvislosti s projektem transformace valná hromada společnosti VaK Zlín schválila také změny stanov, které povedou k posílení postavení akcionářů a také koncepci dlouhodobého rozvoje společnosti VaK Zlín, která realizaci transformace jednoznačně označuje za cíl společnosti VaK Zlín.

V následujících dvou měsících dojde k uzavření dohody o narovnání a dalších smluv, které tvoří součást transakční dokumentace, uskuteční se faktický převod činnosti společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. na Vodárnu Zlín, a v předpokládaném termínu od 1. července tohoto roku bude zahájeno provozování společností Vodárna Zlín a.s.