Ministr zemědělství navštívil VaK Zlín

Zlín, 12. 8. 2020 - Tento týden přijel na návštěvu VaKu Zlín ministr zemědělství Toman, spolu s panem náměstkem Kendíkem, a panem GŘ povodí Moravy Gargulákem. Ministr si prohlédl prezentaci o VaKu, jeho ekonomických výsledcích a ocenil výsledky práce i řadu vodohospodářských projektů, které VaK za posledních 5 let realizoval.

Pokračovat ve čtení

VaK Zlín se bude podílet na výzkumném projektu

Zlín, 28. 7. 2020 - V areálu malenovické čistírny odpadních vod bude v srpnu 2020 zahájen vědecký experiment, jehož cílem je hledání řešení pro využití kalů z ČOV. Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (VaK Zlín) se na projektu podílí ve spolupráci se společností ESAP CONSULT, s.r.o. (ESAP), s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava (VŠB TUO) a Teplárnou Otrokovice a.s., podporován je Energetickou agenturou Zlínského kraje (EAZK).

Pokračovat ve čtení

VaK Zlín získal ocenění za plnění strategických cílů

Zlín, 24. 6. 2020 - Za cílevědomé řízení společnosti a dlouhodobé plnění strategických cílů získala společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (VaK Zlín) ocenění Management Excellence Award v rámci tradičního vyhlášení Nejvýznamnějších firem a osobností CZECH TOP 100. Slavnostní večer se uskutečnil ve středu 17. 6. 2020 na pražském Žofíně.

Pokračovat ve čtení

VaK Zlín informuje: pro Zlínsko máme dostatek kvalitní vody

Spotřeba vody ve zlínském regionu je asi 7,5 milionu kubíků za rok a pohybuje se pod průměrem České republiky. Obyvatelé našeho regionu spotřebovávají méně než 80 litrů na osobu a den, vyjádřeno v korunách jde o 7 korun denně na osobu. Pitný režim, počítáme-li 3 litry vody denně, nás vyjde na 27 haléřů.

Aby společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (VaK Zlín) uspokojila spotřebu pitné vody cca pro 170 tis obyvatel regionu, musí „natlačit“ do vodovodních trubek kolem 500 litrů za vteřinu (některé trubky mají průměr i 800 milimetrů!). Zabezpečení dostatku kvalitní vody pro region je naprosto prioritní cíl pro VaK Zlín.

Pokračovat ve čtení

Valná hromada VaKu Zlín schválila výsledky roku 2019

Zlín, 16. 5. 2020 - Valná hromada schválila výsledky za rok 2019 a hodnotila uplynulé volební období orgánů společnosti.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (dále „VaK Zlín“) se uskutečnila v úterý 12. 5. 2020 za účasti téměř 88 % akcionářů, aby zhodnotila činnost a ekonomické výsledky společnosti za uplynulý rok. Velkou většinou 87% zúčastněných byly schváleny ekonomické výsledky, účetní závěrka i zpráva představenstva.

Pokračovat ve čtení

Zákaznická centra opět otevřena

Společnost Vodovody a kanalizace Zlín a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ oznamuje svým zákazníkům, že od pondělí 27. dubna 2020 bude pro zákazníky otevřeno Zákaznické centrum ve Zlíně.

Otevřeno bude v době od 8:00 - 12:00 hodin a od 13:00 - 14:30 hodin, vždy v pondělí a ve středu.

Podmínkou je rezervace návštěvy v rezervačním systému na webové stránce www.smv.cz, v sekci Kontakty (https://portal.smv.cz/kontakty).

Pokračovat ve čtení

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – oddíl B, vložka 1169, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 12. května 2020 v 10,00 hod. ve velkém kongresovém sále Hotelu Moskva, 2. etáž, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Zlín, 20. 3. 2020 - INFORMACE PRO OBČANY A ODBĚRATELE VODY NA ZLÍNSKU

Provozovatel MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. (dále jen „MOVO“) má vypracován a aktivován havarijní a krizový pandemický plán a v něm definovanou zastupitelnost pracovníků a také zastupitelnost úpraven vody, resp. zdrojů pitné vody tak, aby byly zabezpečeny plynulé dodávky pitné vody. Mnoho objektů je mj. vybaveno plně automatickými, resp. dálkově řízenými systémy.

Pokračovat ve čtení

Uzavření všech Zákaznických center

Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. a společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. oznamují všem zákazníkům, že od 16.3.2020 uzavírají až do odvolání všechna svá ZÁKAZNICKÁ CENTRA pro osobní kontakt se zákazníky.

Oznamujeme všem zákazníkům, že v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 preventivně uzavíráme až do odvolání všechna ZÁKAZNICKÁ CENTRA pro osobní kontakt se zákazníky. Všechny své služby společnosti poskytují i nadále, ale pouze v bezkontaktním režimu.
  • Uzavřeny budou do odvolání také všechny pokladny a nebude přijímána žádná hotovost. Platby je nutné realizovat jen bezhotovostním platebním stykem.
  • Žádosti o vyjádření mohou být zasílány elektronickou poštou, v tištěné formě lze dokumenty vhodit do připravené schránky před budovou společnosti.
K vyřízení svých požadavků prosím využijte Zákaznické linky 840 668 668 a 601 276 276, případně standardní komunikaci ve formě elektronické pošty.

VODA Zlín 2020: VaK Zlín prezentoval úspěšné projekty

Zlín, 9. 3. 2020 - Na 24. ročníku mezinárodní vodohospodářské konference VODA Zlín 2020, kterou zahájil primátor města Zlína Jiří Korec, prezentovala společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (VaK Zlín) své výsledky za uplynulé roky.

Hlavním cílem dvoudenní mezinárodní konference VODA Zlín 2020 byla prezentace nových technologií, materiálů a řešení, diskuze o bezpečnosti systémů zásobování vodou, aktuální výzvy ve vodárenství ČR a samozřejmě také otázka, jak se postavit boji se suchem v budoucnosti. Do Zlína se sjelo na 300 odborníků z 90 firem.

Pokračovat ve čtení

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Zdroj vody pro více než 170.000 odběratelů ve Zlínském kraji

Kontaktujte nás

Tř. Tomáše Bati 383,
760 49 Zlín
tel.:577 124 281
577 124 284
577 104 619
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.