Skip to main content

VaK Zlín dokončuje jednotnou kanalizaci v Lužkovicích

Zlín, 16. 9. 2021Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) po dohodě se Statutárním městem Zlín vyslyšel přání obyvatel místní části Lužkovice a započal s dobudováním jednotné kanalizace pro obyvatele, kteří byli dosud odkázáni na kanalizační stoku vyústěnou do řeky Dřevnice. Nově budou odpadní vody a část dešťových vod odváděny na centrální čističku odpadních vod.

Při tomto investičním záměru realizovaném pro obyvatele ulic Horní a Spojovací bylo kalkulováno rovněž s dalším rozvojem této lokality, kdy v plánované výstavbě RD Lužkovice „Nadevsí“ přibude dalších cca 120 obyvatel. Kanalizační stoka je spolu s odlehčovacím objektem a šachtami budována výkopem v místní komunikaci, na pozemcích Statutárního města Zlín, a to s přihlédnutím k permanentní dostupnosti k jednotlivým objektům. Přestože je ulice Horní nyní pro dopravu dočasně uzavřena, tak je zhotovitelem rozkopán vždy jen dílčí úsek (cca 20 m) a poté je položené potrubí zasypáno (konce úseků jsou z důvodu bezpečnosti občanů vždy překryty pojezdovými plechy).

Dobudovaná kanalizace bude mít délku celkem 151 metrů a je zhotovována z materiálu PVC DN 200 mm a PVC PE DN 300 mm.

Stavbu pro VaK Zlín, a.s.
projektoval: Ing. Petr Vyoral, V – PROJEKT
provádí: SMO, a. s. Otrokovice
Termín výstavby: 16.8. – 29.10.2021
Celkové náklady: 2,5 mil. Kč