Skip to main content

Uplynulý rok byl jiný než ty předchozí ...

Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři,

zdravím Vás touto cestou na prahu roku 2021. Uplynulý rok byl jiný než ty předchozí – čekala na nás spousta výzev, z hlediska lidského i společenského rok přinesl mnoho změn a nových situací. I přesto jsme loňských 366 dní zvládli a pevně věřím, že letos zakotvíme v klidnějších vodách.

Ať už byl rok 2020 jakkoli jiný, zamotaný, u nás ve vodárnách běželo všechno dál. S radostí o to větší konstatuji, že pro VaK Zlín lze rok 2020 hodnotit opět jako další úspěšný. Dlouhodobě zůstává naším prvořadým zájmem zajišťování dostatku kvalitní pitné vody pro zlínský region a odvádění odpadních vod, a tomuto cíli podřizujeme veškeré naše úsilí.

Valná hromada společnosti schválila v květnu přesvědčivou většinou nejen výsledky roku 2019, ale také volbu členů představenstva a dozorčí rady.

Symbolicky jsme si pro rok, kdy jsme slavili 95. výročí založení vodovodu, vytýčili historicky nejvyšší investiční plán ve výši 95 milionů korun. Daří se nám tak neustále zvyšovat objem investic a vybírat vyšší nájemné od MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a. s. („MOVO“).

Díky dlouhodobé rozumné politice v tvorbě ceně vody se Zlínsko stále pohybuje kolem průměru ČR. Řešíme ekologické projekty, implementujeme špičkové technologie, rekonstruujeme důležité části přivaděčů surové vody, budujeme silnou a konsolidovanou společnost pro budoucnost.

Na jaře minulého roku jsme obdrželi čestné uznání v soutěži stavba roku Zlínského kraje za rekonstrukci ČOV Kašava, byli jsme oceněni zvláštní cenou za výsledky managementu v rámci 100 nejvýznamnějších firem ČR.

Otevřeli jsme v rámci ČR špičkové řídící a krizové centrum, na které se přijel podívat osobně i ministr zemědělství. Při své návštěvě prohlásil, že VaK Zlín patří k nejlepším a neprogresivnějším vodárnám v republice.

Rozsáhlou investicí jsme posílili fyzické a kybernetické zabezpečení vodáren a vodárenských zařízení.

Na Vánoce jsme si ve VaKu nadělili dva krásné dárky.

Prvním bylo spuštění unikátního projektu na vyhledávání poruch pomocí satelitní analýzy vodovodní sítě UTILIS. Tuto sci-fi technologii jsme spustili společně s MOVO jako druzí v republice brzy po Praze. Nyní již máme první výsledky, kdy za pomoci japonské družice umíme z výšky 628 kilometrů přesně označit místo úniku vody až do hloubky 3 metrů.

Druhým dárkem bylo potvrzení ministerstva zemědělství o přidělení první dotace z balíku našich žádostí. Podařilo se nám tak prokázat, že na dotace umí VaK dosáhnout. Takže už v lednu začínáme realizovat první stavbu - rekonstrukci vodovodu Řetechov.

Jak jsem zmínil výše, v roce 2020 jsme slavili 95. výročí vodovodu ve Zlíně. Mrzí nás fakt, že s ohledem na vývoj koronavirové pandemie jsme nerealizovali řadu plánovaných a zajímavých akcí na oslavu tohoto výročí. Přesto jsme ale dostáli naší roli společenské odpovědnosti. Navázali jsme spolupráci se sociálně terapeutickou dílnou Naděje Otrokovice, rozdělili jsme v covidových vlnách na jaře a na podzim tisíce ochranných pomůcek obcím, domovům důchodců, lékařům a záchranářům, věnovali jsme potřebné přístroje krajské nemocnici, záchranné službě a personálu z nemocničních covid oddělení.

Podařil se nám (nejen pro děti) uskutečnit krásný dětský den v Lanáčku v Otrokovicích, otevřeli jsme nové pítko ve Valašských Kloboukách, ...

Rok 2020 byl tedy pro nás velmi úspěšný.

Přeji všem, abyste v roce 2021 zůstali zdraví.
Přeji všem, aby se situace v našich životech opět vrátila k normálu a aby doba přála vzájemnému setkávání.
Děkuji všem, kteří nám pomáhají a podporují nás a těším se na další spolupráci.

Opatrujte se :-)


Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | +420 577 104 619
Tř. Tomáše Bati 383,760 49 Zlín