Skip to main content

Pozvánka na prezentaci připravované transformace provozního modelu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

v návaznosti na svolání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., která se bude konat dne 25. dubna 2022, si Vás dovolujeme pozvat na prezentaci připravované transformace provozního modelu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., která se uskuteční

dne 24. března 2022 od 13:00 hod.
v salonku č. 303 Hotelu Zlín (dříve Moskva), 3. etáž, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Pozvánka ke stažení