Skip to main content

Odvolání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – v Brně pod sp. zn. B 1169,

ODVOLÁVÁ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

původně svolanou na den 7. června 2023 v 10,00 hod.
do velkého kongresového sálu Interhotelu Zlín, 2. etáž, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín