Skip to main content

Jak získává pitná voda svou chuť, vzhled a vůni? Přijďte na prohlídku úpraven vody v Klečůvce nebo v Tlumačově

Zlín – Zajímá vás, jak se z takzvané surové vody stane pitná voda? Jak probíhá proces filtrace, čím se eliminují cizorodé látky, co je ozonizace nebo k čemu se používá ve vodohospodářství uhlí? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky lze dostat na Dni otevřených dveří v úpravnách vody Klečůvka a Tlumačov, který se uskuteční v odpoledních hodinách v pondělí 25. března, u příležitosti oslav Světového dne vody.

Pořadateli akce jsou společnosti Vodárna Zlín, provozovatel vodovodů a kanalizací na Zlínsku, a Vodovody a kanalizace Zlín (VaK), jenž je vlastníkem vodohospodářských zařízení a infrastruktury v oblasti. „Úpravny vody jsou velmi zajímavými provozy. Právě v nich voda dostává požadovanou chuť, vzhled a vůni a poté je z nich distribuována našim zákazníkům, do jejich domácností či na pracoviště. Jde o odborný proces, který se vyvíjel po mnoho generací. Určitě doporučuji se s ním seznámit,“ prohlásila Miriam Chmelová Holbová, ředitelka VaK. Dodala, že komentovaný program zaujme nejen dospělé návštěvníky, ale také jejich děti.Úpravny vody (ÚV) Klečůvka a Tlumačov jsou největšími zařízeními tohoto druhu na Zlínsku. Každou vteřinou dodávají do vodovodních řadů stovky litrů pitné vody. Společně zásobují krajské město Zlín i další města a obce v jeho okolí. ÚV Klečůvka zpracovává vodu ze slušovické přehrady, do ÚV Tlumačov se přivádí voda z podzemních vrtů v okolí a v případě potřeby může odebírat vodu i z tlumačovského Štěrkoviště.

Kdo zvolí k prohlídce ÚV Klečůvka, může si prohlédnout akreditovanou laboratoř v oddělení kvality vody, kde se provádí analýzy vzorků vody a v případě zájmu si nechat zdarma zpracovat rychlý mini rozbor vody ze své studny. „Tuto vodu je potřeba si s sebou přinést v čisté plastové láhvi od neslazené minerálky a musí jí být nejméně půl litru. Mini rozborem lze zjistit orientační hodnoty dusičnanů, tvrdosti vody a amonných iontů,“ upřesnila Kateřina Válková, vedoucí oddělení kontroly kvality vody Vodárny Zlín. Kdo by měl zájem o provedení detailního rozboru studniční vody, bude moci si jej objednat u akreditované zkušební laboratoře za zvýhodněnou cenu 950 korun včetně DPH.

Světový den vody byl určen Organizací spojených národů od roku 1993 na 22. březen. Jeho hlavním smyslem je informovat veřejnost a odpovědné instituce o důležitosti ochrany vodních zdrojů a nutnosti udržitelného rozvoje v jejich užívání. Osvětové akce se pořádají v tento den či v blízkých termínech.

Den otevřených dveří 25. března - doby prohlídek na úpravnách vody:
  ÚV Klečůvka (minirozbory / prohlídka laboratoře)  12:00, 13:00, 14.00, 15:00, 16:00  
  ÚV Tlumačov  12:00, 13:00, 14.00, 15:00, 16:00