Skip to main content

VaK Zlín hodnotil společné výsledky na konferenci VODA ZLÍN 2022

Zlín, 22. 3. 2022 – Předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) Ing. Svatopluk Březík slavnostně zahájil již 25. ročník mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2022.
Zlínské konference, která již tradičně během 2 dní představuje mj. nové technologie, materiály či novinky v oblasti bezpečnosti systémů při zásobování vodou, se účastnilo více než 90 firem a 350 vodařů nejen z celé České republiky. Ing. Svatopluk Březík na úvod poděkoval organizačnímu výboru za neuvěřitelných 25 ročníků, které za sebou má jedna z největších vodohospodářských výstav u nás. Konference se symbolicky konala týden před 22. březnem, tedy Dnem vody. Vedly se odborné diskuze o velmi zajímavých tématech jako jsou rezidua léčiv v odpadních vodách, téma mikroplastů nebo nanofiltrace.

Konferenci zaštítil zlínský primátor Ing. Jiří Korec, který uvítal účastníky konference a ocenil odbornou snahu o boj se suchem. Současně vyzdvihl úspěchy vodárenství na Zlínsku, zejména řadu nových projektů a investic.

Dále Ing. Březík zhodnotil výsledky za poslední léta, kdy vodárenství na Zlínsku, reprezentované společnostmi MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ („MOVO“) a VaK Zlín, zaznamenalo významný posun. Pozornost si zaslouží zejména několik společných projektů - vybudování moderního řídícího a krizového centra, společné investice do fyzického a kybernetického zabezpečení provozu nebo ekologické projekty z v řádech desítek milionů korun, uplatnění vyhledávání poruch na vodovodních řadech pomocí satelitu UTILIS či opatření pro zlepšení logistiky vody na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy.

Vodárenství na Zlínsku funguje 17 let na bázi provozní smlouvy mezi VaK Zlín a MOVO. Budoucí možné uspořádání vodárenství v tomto regionu je nyní ve fázi schvalování projektu, spočívajícím ve zkrácení provozní smlouvy a vytvoření nového společného provozovatele.