Skip to main content

PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY ve Zlíně (střed města) - 22.4.2023

Dne 22.4.2023 (sobota) od 07:00 do 20:00 hod. bude z důvodu plánovaných prací na vodovodní síti přerušena dodávka vody v části obce Zlín, střed města (Rekonstrukce křižovatky Zlín, Březnická-přeložka vodovodů DN200+výměna šoupáků).

Dotkne se těchto odběratelů:
U zimního stadionu – čp.4286
Březnická – čp.5659, 5565, 5566, 5567, 1275, 1519, 1528, 1529
Nad Ovčírnou I, II, III, IV, V
Nám. TGM – kromě čp.3669, 5555 (UTB), 5556 (KUC)
Růmy
Hrnčířská
Hradská – čp. 341, 609, 810, 595
Nám. Práce – čp. 2512 (hotel Moskva), 2523 (OD Prior-pouze horní tl. pásmo)
Areál Svit - 21/2, 32, 34 - Cream Estate, 31 - Euroclinicum, 21 - Zlínský kraj, 33 - Pronext a Trelleborg

Vzhledem k rozsáhlosti lokality nebude Vodárna Zlín a. s. schopna zajistit všude náhradní zásobování.

Náhradní zásobování bude zajištěno pouze v případě vlastního požadavku a umožnění parkovacího stání přednostně. V této souvislosti vyzývá společnost Vodárna Zlín a.s. všechny odběratele k předzásobení se pitnou vodou i pro užitkové účely. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody. Pozor: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.

více informací zde: https://www.vodarnazlin.cz/aktuality/planovane-vyluky/v-casti-obce-zlin-stred-mesta-bude-dne-22-4-2023-prerusena-dodavka-vody/