Skip to main content

Cena vody na Zlínsku? Litr za 9 haléřů!

Za 1 litr pitné vody na Zlínsku platíme necelých 9 haléřů. Do 2 Kč zaplatíme za jednu myčku, 4 Kč za 1 praní v pračce, 4 Kč za sprchu“, říká Svatopluk Březík, předseda představenstva VaK Zlín, a. s a podotýká „abychom si uvědomili o jakých částkách se bavíme.

Pokračovat ve čtení

Referendum neprošlo. Kvůli špatně položeným otázkám

Zlín 7.2.2019 – Návrh na uspořádání místního referenda k vodárenské problematice nezískal podporu zastupitelů města Zlína. Důvod? Špatně položené otázky, které jsou v rozporu s právními předpisy. Pro nevyhlášení referenda hlasovalo 34 zastupitelů, pro vyhlášení dva, dva zastupitelé se hlasování zdrželi.

Pokračovat ve čtení

VaK Zlín v roce 2019. Investice za desítky milionů korun

Zlín - Ambiciózní a velké investice, dokončení několika strategických vodárenských projektů a intenzivní řešení nedostatku vody v další obci. Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (VaK), která je pevnou součástí města Zlína, bude i v roce 2019 pokračovat v modernizaci a zkvalitňování vodárenské infrastruktury.

Pokračovat ve čtení

Video - koloběh vody

Animovaná pohádka o koloběhu vody pro mateřské školy a první stupeň základních škol.

Cena vodného a stočného platná od 1. ledna 2019

Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou.

Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

vodné: 38,61 (44,40) Kč
stočné 37,64 (43,29) Kč
celkem 76,25 (87,69) Kč

cena v závorce je uvedena s DPH

Cena vodného a stočného platná od 1. ledna 2020

Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou.

Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

Zlín

vodné: 39,89 (45,87) Kč
stočné 39,14 (45,01) Kč
celkem 79,03 (90,88) Kč

Zlín-průmyslový areál (bývalý areál Svit)

vodné: 48,39 (55,65) Kč
stočné 39,14 (45,01) Kč
celkem 87,53 (100,66) Kč

cena v závorce je uvedena s DPH

Struktura ceny vodného a stočného 2014 - 2020

Cena vodného a stočného platná od 1. května 2020

Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou.

Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

Zlín

vodné: 39,89 (43,88) Kč
stočné 39,14 (43,05) Kč
celkem 79,03 (86,93) Kč

Zlín-průmyslový areál (bývalý areál Svit)

vodné: 48,39 (53,23) Kč
stočné 39,14 (43,05) Kč
celkem 87,53 (96,28) Kč

cena v závorce je uvedena s DPH

Struktura ceny vodného a stočného 2014 - 2020