Skip to main content

VaK Zlín pro lepší život ve Zlíně

Zlín, 10. 6. 2019 – Vodovody a kanalizace Zlín na diskuzním fóru Lepší místo pro život prezentovaly konkrétní věci, které zlínští vodaři dělají pro kvalitu života obyvatel Zlínska.
  • Nová, výrazně lepší kvalita vody pro 50 tisíc obyvatel Zlínska z úpravny vody v Tlumačově,
  • rekonstrukce vlárského vodovodu a posílení zásobování z vlastních zdrojů o 250 tis kubíků vody,
  • významné ekologické stavby - rekonstrukce čistírny odpadních vod v Luhačovicích a na Kašavě,
  • každý rok jedna obec s problémy s vodou připojena na skupinový vodovod,
  • každý rok jedno pítko pro obyvatele,
  • zvýšení komfortu služeb pro spotřebitele.
VaK Zlín přispívá k lepšímu životu na Zlínsku.

Prezentace VaK Zlín ke stažení