Skip to main content

Ekonomická kondice VaK • VaK ZLÍN, a.s. je zdravá firma, která je dobře ekonomicky spravována a řádně investuje
 • Často se však setkáváme s názorem, že VaK ZLÍN je těsně před úpadkem a ve velmi špatné ekonomické kondici.
 • V důsledku toho jsme připravili přehlednou prezentaci faktů, která tyto mylné informace vyvrací:

  Úpadek je charakterizován těmito znaky:

  1. Předlužení (hodnota majetku je nižší než hodnota závazků => hodnota vlastních zdrojů je záporná)
  Hodnota majetku (zůstatková)1 541 mil. Kč
  Cizí zdroje (závazky)287 mil Kč
  Rozdíl (hodnota vlastních zdrojů)1 254 mil. Kč

  VaK ZLÍN, a.s. má dle výše uvedeného vlastní kapitál cca 5x vyšší, než závazky (o předlužení se nejedná)

 • 2. Insolvence (neschopnost splácet závazky z důvodu nedostatku oběžných aktiv, zejména peněz)
  • Ve VaK ZLÍN, a.s. je dlouhodobě a trvale finanční hotovost (zůstatek na běžném účtu) ve výši 25 – 30 mil. Kč
  • Veškeré závazky jsou placeny ve splatnosti
  • Platební kázeň Moravské vodárenské, a.s. byla a je po celou dobu spolupráce stoprocentní (tj. VaK ZLÍN, a.s. neeviduje pohledávky po splatnosti)

Aktuální stav VaK vs MOVO


Věděli jste, že:
 • VaK ZLÍN, a.s. v roce 2014 uhradil mimořádnou splátku úvěru ve výši 10 mil. Kč.
 • Hodnota závazků (287 mil. Kč, jak je výše uvedeno) odpovídá méně než tříleté výši tržeb, což s rezervou koresponduje se splátkovým kalendářem.