Skip to main content

Výdaje na obnovu vodárenské infrastruktury

Mimořádné investice do infrastuktury


Rok VaK MOVO
201431,9 mil. Kč
201327,2 mil. Kč0,9 mil. Kč
201218,1 mil. Kč25,5 mil. Kč
201116,7 mil. Kč51,1 mil. Kč
2010348,9 mil. Kč10 mil. Kč
2009155,4 mil. Kč51,1, mil. Kč
Celkem598,2 mil. Kč138,6 mil. Kč

Celkové procentní zvýšení hodnoty stálých aktiv vzhledem k jejich pořizovací ceně:
(594 + 135) / 3 214 = 23

Lze tedy říct, že za posledních 6 let byla vodárenská infrastruktura obnovena z téměř jedné čtvrtiny

Průměrná životnost vodárenského majetku je 40 let. Tímto je zajištěna jeho dostatečná obnova.
  • Obnova majetku je naší prioritou, a proto podíl prostředků určených na obnovu rok od roku roste.
  • V letech 2019 a 2020 budou k dispozici podstatně vyšší zdroje v důsledku splacení půl miliardové investice z roku 2010

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Příjmy110113115117119121
Výdaje celkem747372714010
Výdaje na splátky60606060300
Provoz101010101010
Úroky432100
Investice (rozdíl příjmů a výdajů a rezerva)50404346 79111
Investice (úspory + rezervy)1400000