Skip to main content

Co ovlivňuje cenu vody

 • Je důležité si uvědomit, že výše vodného a stočného nevypovídá o tom, je-li vodárenská společnost dobrá či nikoliv. Za tímto číslem stojí rozdílné náklady vodárenských společností na:
  • Získávání a zpracování pitné vody (cena podzemní vody = 2 Kč/m3, cena povrchové vody = 6,50 Kč/m3)
  • Distribuci pitné vody (rozdíl v ceně distribuce vody na území s členitým nebo rovinatým terénem)
  • Rozsah vodohospodářské infrastruktury
  • Stupeň opotřebení a potřeba její obnovy
  • Podíl obyvatel napojených na vodovodní a kanalizační síť
Věděli jste, že:
 • Zlín nakupuje 60% povrchové vody a 40% podzemní vody (pro srovnání Kroměříž nakupuje většinu vody podzemní)
 • Cena povrchové vody se za posledních 5 let zvýšila o 24,5%
 • Zlínsko dále vynakládá v porovnání s ostatními vyšší prostředky na nákup vody ze Vsetína a na čištění odpadních vod z Otrokovic
 • Zlín se vyznačuje velkou členitostí terénu (v důsledku toho nemůže při distribuci plně využívat přírodního spádu a velké objemy vody se musí přečerpávat)
 • V letech 2010 a 2012 došlo ke skokovému nárůstu ceny vody (o 8,20 Kč/m3 a 10,10 Kč/m3). Tento nárůst byl způsoben rozsáhlými investicemi ve výši přesahující 0,5 miliardy Kč (zejména se jednalo o investice do čističek odpadních vod)