Skip to main content

2021 byl ve vodárně dalším velmi úspěšným rokem ...

Vážené dámy,
vážení pánové,
vážení akcionáři,


jako každý rok, tak i letos, Vás tradičně zdravím na začátku nového roku 2022.

Byť nám uplynulý rok nadělil složité životní, zdravotní a lidské situace, podařilo se nám ve VaKu pracovně navázat na výsledky práce v předchozích letech, a mohu s velkou radostí konstatovat, že rok 2021 byl ve vodárně dalším rokem velmi úspěšným.

Jednoznačná společná podpora a jednota akcionářů a jejich názorová kontinuita jsou pro fungování a profilování VaKu velmi důležité. Valná hromada v minulém roce potvrdila váhou více než 85 % hlasů klíčové body programu, předložené představenstvem, stejně jako v předchozích letech.

Mediace a hledání nového budoucího uspořádání vodárenství na Zlínsku a intenzívní práce na společném projektu transformace společnosti probíhaly celý loňský rok . Vyjednávací týmy VaKu, MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ a měst Otrokovice a Fryšták v rámci mediace dospěly po dvouletém jednání k návrhu komplexního smírného řešení, které má ukončit spory a transformovat provozování vodohospodářského majetku společnosti VaK.

Mediace je z hlediska organizačního a finančního ve finále, smírné řešení nyní bude předloženo ke schválení v zastupitelstvech měst Otrokovic, Fryštáku, Statutárního města Zlína a dalších akcionářů a valné hromadě společnosti. Máme unikátní šanci nejasnou budoucnost nahradit jasným a transparentním dlouhodobým modelem provozování majetku společnosti, zbavit se tak zátěže soudních sporů, a převzít řízení vody do svých rukou během několika měsíců.
Skutečnost, že nejklíčovější a pro život nenahraditelnou surovinu dodáváme v prvotřídní kvalitě, v sobě skrývá velké množství práce více než 200 lidí.
Plynulá dodávka vody 24 hodin denně 7 dní v týdnu je náš prvořadý cíl.

Prolomili jsme letitou „dotační“ bariéru a začali jsme čerpat státní dotace z ministerstva zemědělství – zrealizovali jsme už první stavby, jako je napojení obce Řetechov na skupinový vodovod Slavičín a rekonstrukce hlavního přivaděče vody pro Zlín z Tlumačova do Malenovic. To významně posiluje pozici VaKu jako soběstačné vodárenské společnosti.

Plán investic do obnovy infrastruktury jsme splnili na 100 % i přes veškeré komplikace spojené s pandemií. Pro rok 2022 plánujeme opět desítky staveb celkem za 105 milionů korun.

500 000 litrů vody věnoval VaK pro sloní trojici v ZOO Zlín, aby pomohl zabezpečit pitný režim v okamžiku nedostatku financí způsobených covidovými opatřeními v roce 2021.

Plníme svůj závazek týkající se pítek pro veřejnost - vybudovali jsme nové pítko před hlavním vstupem do ZOO Zlín a další pítko na náměstí ve Slavičíně, které nese název „Pramen slavičínských letců“. Těmito krásnými akcemi jsme v uplynulém roce posilovali pozici VaKu z pohledu společenské odpovědnosti a pozitivního vnímání vodárny v očích veřejnosti.

Vodárenství není „rychlý byznys“. Je to běh na dlouhou trať. Všechno se plánuje dlouho dopředu a všechny ekonomické, právní či organizační kroky musí být konzistentní. A přesně tak postupuje vedení VaKu - aby společnost byla dlouhodobě stabilizovaná, dávala akcionářům i veřejnosti záruku, že se postará o dostatek kvalitní vody pro současnost i budoucnost.
Přeji Vám všem, abyste v roce 2022 zůstali zdraví. Přeji nám všem, aby se situace v našich životech opět vrátila k normálu a aby doba přála vzájemnému setkávání.

Děkuji všem, kteří nám pomáhají a podporují nás.

Těším se na další spolupráci.

Opatrujte se :-)

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | +420 577 104 619
Tř. Tomáše Bati 383,760 49 Zlín