Skip to main content

Komplexní řešení rekonstrukce přivaděčů vody pro západní část Zlína

Zlín, 1. 10. 2021 - Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) řeší komplexně dodávky pitné vody pro zlínsko a nově využívá i dotací od Ministerstva zemědělství ČR, při rekonstrukci celé západní větve vodovodních přivaděčů.

VaK Zlín postupně rekonstruuje 14 kilometrů tohoto klíčového rozvodného potrubí o průměru 400-500 milimetrů s tím, že po jejím dokončení již nebude nutné do přivaděčů surové i pitné vody investovat žádné prostředky dalších mnoho desítek let.

Postupnými kroky prochází rekonstrukcí vodovodní potrubí od prameniště, přes úpravnu vody („ÚV“) v Tlumačově, přes Otrokovice, Malenovice až do vodojemu Zlín-Díly. Za zmínku stojí, že ÚV Tlumačov, která je na trase, prošla nedávno unikátní a zásadní rekonstrukcí v hodnotě 80 mil. Kč, aby odběratelům nadále dodávala vodu té nejvyšší kvality.

Trvalé zabezpečení dostatku kvalitní pitné vody je jedním z hlavních cílů VaKu Zlín. Na tomto, pro obyvatele i průmysl, zásadním „poslání“ pracují ve VaKu Zlín dlouhodobě, neboť jde o projekty technologicky i finančně velmi náročné.

Prvním krokem byla rekonstrukce přivaděče surové vody z prameniště v tlumačovském lese na ÚV v Tlumačově. Poté následovala rekonstrukce samotné úpravny s cílem eliminace pesticidních reziduí. Tato úpravna je jedním ze dvou naprosto klíčových zdrojů pitné vody pro zlínsko. Tyto etapy financoval VaK Zlín ze svých i úvěrových zdrojů.

V tomto a následujícím roce pokračují ve VaKu Zlín dalšími dvěma etapami. Při rekonstrukci využívají moderní, efektivní a k přírodě šetrnou technologii, tzv. Relining, kdy se do starého ocelového potrubí zatahuje nové z materiálu splňujícího všechny nejnovější normativní požadavky a přitom s výrazně delší životností samotného potrubí.

Naším cílem bylo a je opravdu komplexní řešení dodávek kvalitní pitné vody. Postupujeme v etapách - začali jsme v roce 2017 rekonstrukcí úpravny vody a skončíme příští rok poslední etapou rekonstrukce potrubí ve Zlíně na Dílech. Je to podle mě velký příspěvek vodárenství pro naše děti a vnuky. Dokončit celý projekt můžeme díky dotacím, které se nám podařilo vyřídit na ministerstvu zemědělství v řádech desítek milionů korun. Velmi si vážím osobní přítomnosti pana ministra při zahájení další etapy rekonstrukce“, doplňuje Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva VaK Zlín.

Ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., do jehož kompetence vodohospodářství patří, stejně tak jako dotace, přijel osobně přestřihnout dělící pásku mezi etapami. Slavnostní ukončení jedné etapy a zahájení další u vodojemu Skalka, ve Zlíně-Malenovicích, proběhlo v pátek 1. 10. 2021 za účasti dalších významných hostů - pana hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše, pana primátora města Zlína Ing. Jiřího Korce, pana předsedy poslanecké sněmovny ČR Mgr. Radka Vondráčka a dalších. Pan ministr ocenil význam a komplexnost celého projektu včetně nejmodernějšího řídícího systému Hubgrade a zařadil Vak Zlín mezi špičku v České republice.


Pár fotografií z akce ...