Skip to main content

VaK Zlín obdržel čestné uznání za rekonstrukci čistírny odpadních vod KAŠAVA

Zlín, 17. září 2020 – Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) získala ocenění v soutěži Stavba roku 2019 Zlínského kraje za rekonstrukci - intenzifikaci ČOV Kašava v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby.

Letos proběhlo vyhlášení soutěže Stavba roku 2019 Zlínského kraje v prostorách holešovského zámku. Soutěž vyhlašují krajské organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Záštitu na již 18. ročníkem soutěže tradičně převzal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Odborná komise posuzovala stavby celkem v 7 kategoriích, do nichž bylo přihlášeno celkem 49 staveb dokončených v roce 2019. VaK Zlín získal čestné uznání za komplexní rekonstrukci a intenzifikaci čistírny odpadních vod v Kašavě. U této stavby komise vyzdvihla vysokou úroveň projektů a řešení. Ocenění za společnost převzal její předseda představenstva Ing. Svatopluk Březík, který dodává: „Vnímáme to jako velký úspěch a impuls pro další práci a další velké projekty. Jsme rádi, že komise ocenila tuto ekologickou stavbu, jejímž výsledkem je zvýšení kapacity čistírny, redukce hluku, zápachu a zlepšení kvality vypouštění vod. Celou investici ve výši cca 40 milionů uhradila ze svého zisku společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.“

Cenu hejtmana získala revitalizace kolonády a haly Vincentka v Luhačovicích.