Skip to main content

Ministr zemědělství navštívil VaK Zlín

Zlín, 12. 8. 2020 - Tento týden přijel na návštěvu VaKu Zlín ministr zemědělství Toman, spolu s panem náměstkem Kendíkem, a panem GŘ povodí Moravy Gargulákem. Ministr si prohlédl prezentaci o VaKu, jeho ekonomických výsledcích a ocenil výsledky práce i řadu vodohospodářských projektů, které VaK za posledních 5 let realizoval.

Je tady ve vodárně vidět velké pracovní úsilí a také kus práce na vodohospodářské infrastruktuře“, hodnotí ministr Miroslav Toman.

Vak se soustřeďuje na budování vodohospodářské infrastuktury, na projekty pro zajištění dostatku kvalitní pitné vody, na ekologické projekty a to s důrazem na budoucnost. Mezi největší úspěchy patří rekonstrukce úpravny vody v Tlumačově a eliminace pesticidních reziduí, včetně dalších nežádoucích látek, dvě významné ekologické rekonstrukce čistíren odpadních vod v Luhačovicích a v Kašavě za téměř 100 milionů, které obě zaplatila MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., nebo strategická rekonstrukce a zkapacitnění tzv. „vlárského vodovodu“ mezi Valašskými Klobouky a Brumovem-Bylnicí.

Hlavním cílem ministerské návštěvy byla prohlídka nového manažerského a krizového střediska HUBGRADE®, kde proběhla dlouhá odborná diskuze. Je to Hi-tech provoz od designu místností (autorem je ing. arch. Ševčík) až po technologii, software SCADA systém Control Web, který má neskutečné možnosti provázat se s jinými řídícími systémy, a poskytovat množství údajů pro efektivní řízení logistiky vody, pro optimalizaci zásobování, a také ztrátovost vody v síti. Jedním z důležitých prvků je vysoká kybernetická bezpečnost celého projektu.

Příjezd pana ministra Tomana s panem náměstkem Kendíkem do vodárny ve Zlíně byla pro nás velmi vážená návštěva, ta se totiž uskuteční možná jednou za historii. A druhá věc, byli jsme velmi potěšeni zájmem, a také pochvalou, od pana ministra za naše dlouhodobé snažení posunout vodárnu na vyšší úroveň. Středisko HUBGRADE® je jedním z nejpěknějších projektů, byla to společná investice s MOVO, ale počítače a softwareové licence jsou VaKu“, dodává Svatopluk Březík, předseda představenstva VaK Zlín.

 
 


Odkaz na článek s reportáží televize TVS ...