Skip to main content

VaK Zlín se bude podílet na výzkumném projektu

Zlín, 28. 7. 2020 - V areálu malenovické čistírny odpadních vod bude v srpnu 2020 zahájen vědecký experiment, jehož cílem je hledání řešení pro využití kalů z ČOV. Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (VaK Zlín) se na projektu podílí ve spolupráci se společností ESAP CONSULT, s.r.o. (ESAP), s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava (VŠB TUO) a Teplárnou Otrokovice a.s., podporován je Energetickou agenturou Zlínského kraje (EAZK).

Společnost ESAP je lídrem tohoto dotačního projektu (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).

V prostorách ČOV v Malenovicích postavíme v srpnu vlastní experimentální poloprovozní linku úpravy čistírenských kalů jako autorské řešení naší společnosti ESAP CONSULT, s.r.o., která je významně levnější než stávající dostupné technologie renomovaných výrobců. Celé poloprovozní zařízení je jak z hlediska inženýrského, tak z hlediska dodavatelského a výrobního realizováno českými výrobci a projektanty. Poloprovozní linka bude zpracovávat kaly z čistírny odpadních vod a takto upravené kaly budou připraveny k následnému energetickému využití,“ říká Jiří Chuchro, jednatel ESAPu.

Díky spolupráci s Teplárnou Otrokovice se v provozovně Malenovice již připravuje speciální technologie pro energetické využití kalů, které bude v běžném provozu generovat teplo pro obyvatele sídliště Malenovice. Likvidace kalů je pro celou ČR velké téma, zejména po nových nařízeních EU. Jedná se o obrovské investice a o stovky tun materiálu, o který se musí ČR postarat.

Sušení a následné energetické využití kalů je i pro Vak Zlín a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. jednou z nejpravděpodobnějších cest řešení.

Jsme v kontaktu se společností ESAP, Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava a Teplárnou Otrokovice, EAZK a dalšími subjekty projektu. Podporujeme inovativní řešení v našem oboru, projekt je vědecky velmi zajímavý a v souladu s principy cirkulární ekonomiky. Pro nás by to mělo ještě jedno kouzlo – vzhledem ke vzdálenosti mezi čistírnou a kotelnou pár set metrů bychom zásadně snížili dopravní náklady na převoz kalů a navíc je ještě možnost odebírat část vyprodukovaného tepla zpět pro potřeby čistírny odpadních vod. Takové řešení by bylo ojedinělé a také velmi efektivní,“ dodává Svatopluk Březík, předseda představenstva VaK Zlín.