Skip to main content

VaK Zlín získal ocenění za plnění strategických cílů

Zlín, 24. 6. 2020 - Za cílevědomé řízení společnosti a dlouhodobé plnění strategických cílů získala společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (VaK Zlín) ocenění Management Excellence Award v rámci tradičního vyhlášení Nejvýznamnějších firem a osobností CZECH TOP 100. Slavnostní večer se uskutečnil ve středu 17. 6. 2020 na pražském Žofíně.

V průběhu večera byly slavnostně vyhlášeny výsledky jubilejního již 26. ročníku žebříčku 100 nejvýznamnějších firem ČR. Letos přibylo udílení zvláštních cen. VaK Zlín uspěl v kategorii „Management Excellence Award“ a získal ocenění za cílevědomé řízení společnosti a dlouhodobé plnění strategických cílů.

Hodnotitelé u VaKu Zlín ocenili výsledky práce ve vodárenství v ekonomické oblasti za posledních 5 let, zejména pak vyjednání nárůstu výše nájemného od MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a. s. a v podstatě stejnou cenu vody. Oceněno bylo také uplatňování nových moderních technologií jak v rámci rekonstrukčních prací na obnově vodohospodářské infrastruktury, tak také vybudování nového špičkového řídícího střediska HUBGRADE®, které pomůže při optimalizaci řízení logistiky vody. Nejdůležitějším pro VaK Zlín i nadále zůstává plnění cíle, který je skutečně strategický - zabezpečení vysoké kvality vody a jejího dostatku, a to od klíčových vodovodních přivaděčů až po menší „suché“ obce.

Získaného ocenění si velmi vážíme. Vnímám ho jako potvrzení toho, že se snažíme posunout vodárenství v regionu o kousek dále pro budoucnost. Večer na Žofíně byl výjimečný. Za nejsilnější zážitek považuji dlouhý potlesk ve stoje. Ten zněl jako poděkování pro zdravotní sestřičky za jejich náročnou práci v první linii v době koronavirové pandemie,“ dodává Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva VaK Zlín.

Pár fotografií dokreslujících průběh a význam akce najdete na adrese: https://photos.app.goo.gl/wpkNL4Fs5TxbnMVD8