Skip to main content

VaK Zlín informuje: pro Zlínsko máme dostatek kvalitní vody

Spotřeba vody ve zlínském regionu je asi 7,5 milionu kubíků za rok a pohybuje se pod průměrem České republiky. Obyvatelé našeho regionu spotřebovávají méně než 80 litrů na osobu a den, vyjádřeno v korunách jde o 7 korun denně na osobu. Pitný režim, počítáme-li 3 litry vody denně, nás vyjde na 27 haléřů.

Aby společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (VaK Zlín) uspokojila spotřebu pitné vody cca pro 170 tis obyvatel regionu, musí „natlačit“ do vodovodních trubek kolem 500 litrů za vteřinu (některé trubky mají průměr i 800 milimetrů!). Zabezpečení dostatku kvalitní vody pro region je naprosto prioritní cíl pro VaK Zlín.Jako zásadní krok pro zlepšení kvality vody lze považovat rekonstrukci úpravny vody v Tlumačově (proběhla v roce 2018), která dodává vodu pro 50 tisíc obyvatel Zlínska. Použitím kombinace špičkových technologií se kvalita vody výrazně posunula z hlediska vzhledu i chuti a došlo k zásadnímu snížení cizorodých látek v pitné vodě – např. pesticidy jsou dnes prakticky nezměřitelné. Mimochodem kvalita vody na Zlínsku je výborná, hlídá se několikastupňově a testují se desítky tisíc vzorků ročně.

Za poslední rok udělal VaK Zlín několik důležitých opatření pro komfortní zásobování spotřebitelů vodou. Jedním z jeho cílů je každý rok připojit jednu „suchou“ obec na vodovod. Např. na vodovodní řad je v současnosti už napojen Lukoveček, na několika místech dále VaK Zlín posílil tlak vody vybudováním tlakových stanic. Letos chce společnost připojit na její skupinový vodovod obec Řetechov. Dokončena je také rekonstrukce tzv. „Vlárského vodovodu“, kterým se zvýšila kapacita přiváděné vody ze zdroje ve Štítné nad Vláří pro oblast Valašských klobouk a Brumova Bylnice.

Téma vody nezahrnuje vždycky jenom velké stavby a projekty. Opakovaně je VaK Zlín i letos zapojen do projektu krajského města „Tvoříme Zlín“ a na základě návrhů občanů města zbuduje další veřejné pítko. Další pítka společnost plánujeme realizovat také ve Slavičíně a ve Valašských Kloboukách.

Sucho a dostatek vody se v poslední době stává součástí každodenních zpráv. Zlín má to štěstí, že díky klíčovým zdrojům nejsme v dostatku pitné vody v ohrožení. Spotřebitelé v našem regionu mají dostatek kvalitní vody za normální cenu. Ale přes to všechno je důležité s vodou rozumně hospodařit,“ říká Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva VaK Zlín.

S blížícím se létem je nasnadě připomenout zásady správného a bezproblémového napouštění bazénu. Nejdůležitější je napouštět pomalu a mimo špičku, nejlépe v noci. Při rychlém a prudkém napouštění bazénů dochází k nárazovým změnám hydraulických poměrů ve vodovodní síti. To způsobuje uvolňování usazenin z vnitřních stěn vodovodního potrubí a dochází k zakalení vody. Vodovodní kohoutky tedy otevřete pouze „napůl“. Kromě zakalení vody, může dojít i k poklesu tlaku v síti a tyto problémy se mohou současně projevit i u jiných odběratelů. Majitel bazénu si tak silným proudem vody může nejen napustit zakalenou vodu přímo do bazénu, ale navíc může způsobit zakalení vody i svým sousedům. Napouštění větších bazénů nad 20 m3 z vodovodní přípojky je nutné předem oznámit na dispečinku provozovatele (MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.) prostřednictvím zákaznických linek 840 668 668 a 601 276 276.