Skip to main content

Valná hromada VaKu Zlín schválila výsledky roku 2019

Zlín, 16. 5. 2020 - Valná hromada schválila výsledky za rok 2019 a hodnotila uplynulé volební období orgánů společnosti.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (dále „VaK Zlín“) se uskutečnila v úterý 12. 5. 2020 za účasti téměř 88 % akcionářů, aby zhodnotila činnost a ekonomické výsledky společnosti za uplynulý rok. Velkou většinou 87% zúčastněných byly schváleny ekonomické výsledky, účetní závěrka i zpráva představenstva. Na programu jednání byla letos také volba členů orgánů společnosti po uplynutí jejich pětiletého mandátu. Ve vedení společnosti byli valnou hromadou potvrzeni současní členové představenstva i dozorčí rady. Představenstvo společnosti VaK Zlín na svém zasedání jednomyslně zvolilo Ing. Svatopluka Březíka opětovně do funkce předsedy, ve funkci předsedy dozorčí rady pokračuje také Marek Novák, MBA.

Jak vývoj roku 2019, tak i celkový trend posledních 5 let, lze označit jako velmi dobré. Zlínsko stále drží „zmrazenou cenu vody“ – po snížení DPH je cena vody od května letošního roku 86,93 korun za 1000 litrů. Za posledních 5 let došlo k výraznému zvýšení nájemného inkasovaného od provozovatele MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. Nájemné vzrostlo o 23 % bez dopadu do ceny vody, průběžně roste objem investic vkládaných do infrastruktury a VaK Zlín usilovně pracuje na významných projektech související se suchem a ekologií.

Poděkování patří zejména akcionářům za podporu, které se představenstvu naší společnosti dostává. K výsledkům uplynulého roku mohu říci, že jsem rád, že se nám daří pokračovat v úspěšném tažení z minulých let. Postupujeme v realizaci důležitých projektů pro budoucnost vody v regionu. Nejdůležitější ovšem je, že máme pro obyvatele Zlínska dostatek kvalitní vody,“ říká Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva VaKu Zlín.

Lze konstatovat, že VaK Zlín je po pěti letech práce pod současným vedením konsolidovaná, ekonomicky a organizačně úspěšná vodohospodářská společnost.