Skip to main content

Zákaznická centra opět otevřena

Společnost Vodovody a kanalizace Zlín a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ oznamuje svým zákazníkům, že od pondělí 27. dubna 2020 bude pro zákazníky otevřeno Zákaznické centrum ve Zlíně.

Otevřeno bude v době od 8:00 - 12:00 hodin a od 13:00 - 14:30 hodin, vždy v pondělí a ve středu.

Podmínkou je rezervace návštěvy v rezervačním systému na webové stránce www.smv.cz, v sekci Kontakty (https://portal.smv.cz/kontakty).

Pokud někdo nemá přístup k PC, může se zaregistrovat také prostřednictvím našich zákaznických linek 840 668 668 nebo 601 276 276.

Bez předchozí rezervace nebudou zákazníci do zákaznických center vpuštěni.

Upozornění pro příchozí zákazníky:

Vstup do budovy MOVO je možný pouze přes kontrolní stanoviště, na kterých budou návštěvníci podrobeni bezdotykovému měření tělesné teploty.

V případě, že jim nebude naměřena zvýšená teplota a zároveň nebudou projevovat příznaky infekce (dušnost, kašel), bude jim umožněn vstup dále do budovy, za respektování těchto podmínek:
  • Vždy noste správně nasazenou ústní roušku (překrývající nos i ústa)
  • Nedotýkejte se přední části roušky
  • Po vstupu do budov a po použití toalety použijte dezinfekci na bázi alkoholu, která je na našich pracovištích k dispozici
  • Dodržujte odstup alespoň 1 metr od ostatních osob
  • Při pozdravu nepodávejte ruku
  • Pro vyhození použitých roušek použijte k tomu určené a označení nádoby
Zákazníkům, kterým bude naměřena zvýšená teplota a dále těm, kteří budou projevovat příznaky infekce, bude vstup do budov zakázán. Děkujeme za pochopení.