Zlín, 20. 3. 2020 - INFORMACE PRO OBČANY A ODBĚRATELE VODY NA ZLÍNSKU

Provozovatel MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. (dále jen „MOVO“) má vypracován a aktivován havarijní a krizový pandemický plán a v něm definovanou zastupitelnost pracovníků a také zastupitelnost úpraven vody, resp. zdrojů pitné vody tak, aby byly zabezpečeny plynulé dodávky pitné vody. Mnoho objektů je mj. vybaveno plně automatickými, resp. dálkově řízenými systémy.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. zřídila krizový štáb, který zasedá denně on-line a intenzivně pracuje na řešení aktuální situace.

V pondělí 16. března 2020 se poprvé sešli zástupci krizového štábu Moravské vodárenské, a.s., za účelem řízení provozu vodohospodářské sítě, kterou MOVO spravuje. Hlavní prioritou je zajištění výroby a distribuce pitné vody spotřebitelům a odkanalizování a čištění odpadních vod. Ostatní činnosti jsou postupně redukovány.

K přerušení dodávky vody z důvodu epidemie koronaviru prakticky dojít nemůže. MOVO má rychlé analytické metody pro mikrobiologické analýzy pitné vody opouštějící úpravny a pro monitoring kvality pitné vody v síti.

Kromě mikrobiologických parametrů analyzovaných rychlými metodami jsou úpravny a sítě vybaveny velmi citlivými on-line analyzátory, které odhalí i sebemenší odchylku kvality vůči kvalitě standardní. Informace z těchto přístrojů jsou neustále přenášeny na centrální dispečinky, které fungují 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Jakýkoliv nestandardní stav kvality vody je řešen okamžitě v souladu s nastavenými aktuálně platnými pracovními postupy.

Provozní pracovníci a vzorkaři útvarů kontroly jakosti jsou vybaveni přenosnými analyzátory pro měření základních kvalitativních ukazatelů, což je další stupeň kontroly a ochrany spotřebitele před infekčními onemocněními.

Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) tak nemusí vodárenské společnosti nic měnit na své běžné praxi, nemusí nijak zvyšovat dávky dezinfekčního přípravku - viz Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu.

 březen 2020 | MUDr. František Kožíšek, CSc.
Stanovisko NRC pro pitnou vodu k otázce přenosu nového koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou
Zdroj: http://www.szu.cz/tema/prevence/novy-koronavirus-a-pitna-voda-1
Zdroj vody pro více než 170.000 odběratelů ve Zlínském kraji

Kontaktujte nás

Tř. Tomáše Bati 383,
760 49 Zlín
tel.:577 124 281
577 124 284
577 104 619
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.