Skip to main content

VODA Zlín 2020: VaK Zlín prezentoval úspěšné projekty

Zlín, 9. 3. 2020 - Na 24. ročníku mezinárodní vodohospodářské konference VODA Zlín 2020, kterou zahájil primátor města Zlína Jiří Korec, prezentovala společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (VaK Zlín) své výsledky za uplynulé roky.

Hlavním cílem dvoudenní mezinárodní konference VODA Zlín 2020 byla prezentace nových technologií, materiálů a řešení, diskuze o bezpečnosti systémů zásobování vodou, aktuální výzvy ve vodárenství ČR a samozřejmě také otázka, jak se postavit boji se suchem v budoucnosti. Do Zlína se sjelo na 300 odborníků z 90 firem.

Nad konferencí převzal záštitu Jiří Korec, primátor města Zlína, které je největším akcionářem VaKu. Přivítal účastníky, ocenil význam konání konference v době, kdy řešíme sucho a vyjádřil spokojenost zejména s tím, že se do vody na Zlínsku investovalo v poslední době mnoho finančních prostředků.

Následovala prezentace předsedy představenstva VaKu Zlín Svatopluka Březíka. Za vodárenství ve Zlíně, tedy za dostatek kvalitní pitné vody na Zlínsku, zodpovídá VaK Zlín společně s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. (MOVO). „Voda nesmí být politickou hračkou, Watter for all, voda pro všechny a voda pro budoucnost - to je základní parametr, kterým se obě společnosti řídí a tomu je podřízena veškerá činnost“, řekl Březík a dodal: „Proto se nám v poslední době mimořádně daří. A jsem tomu rád, protože zrovna letos slavíme 95 let vody ve Zlíně, když v roce 1925 Baťa rozhodl o stavbě prvních pár set metrů vodovodu.“

Dále ve své řeči Březík zmínil, že VaK Zlín získal ocenění za eliminaci pesticidů na úpravně vody Tlumačov pro 50 tisíc obyvatel západního Zlínska. Společnost má za sebou také významné ekologické stavby, kdy MOVO ze svých zdrojů zaplatila rekonstrukce čistíren odpadních vod v Luhačovicích a v Kašavě za 90 milionů korun bez dopadu do ceny vody.

Za 14 dní VaK Zlín otevře středisko HUBGRADE®, na Moravě a v podstatě v celé ČR ojedinělé krizové a manažerské centrum. Srdce vodárny tak bude patřit VaKu, který za nový dispečink zaplatil 8 milionů korun za software a hardware. Dalších 15 milionů korun investovala MOVO. Zlínské vodárny tak budou mít špičkové pracoviště včetně zajištění kyberbezpečnosti.