Skip to main content

VaK Zlín bude opět součástí projektu „Tvoříme Zlín“

Zlín, 6.12. 2019 - Příští rok to bude právě 95 let, kdy se začala psát historie budování vodovodů ve Zlíně. Jednou z akcí, kterou společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (VaK Zlín) oslaví toto výročí, je vybudování nového pítka.

Stejně jako v roce 2019 se společnost rozhodla zapojit do projektu „Tvoříme Zlín“ a na základě návrhu občanů v anketě vyhlášené Statutárním městem Zlínem vybuduje další pítko.

V roce 1925 byl z rozhodnutí starosty T. Bati vypracován projekt pro zásobování Zlína pitnou vodou, který měl pro Zlín zásadní význam (vodovod pro Baťovu továrnu, nám. T.G. Masaryka po čtvrť Letná). Rozvoj vodárenské infrastruktury souvisí s dynamickým rozvojem města a expanzí baťových závodů. V 19. století žilo ve Zlíně 3000 obyvatel, v roce 1928 už 16 tisíc. Vodovodní a zároveň i kanalizační síť v původní délce několik set metrů se od té doby postupně rozšiřovaly.

Dnes VaK Zlín zásobuje vodou 170 tisíc obyvatel Zlínska, vlastní 2500 kilometrů vodovodního a kanalizačního potrubí.

95. výročí vodovodu oslaví VaK Zlín řadou akcí pro děti a širokou veřejnost – potkat se s vodaři budete mj. na velmi oblíbeném Dni otevřených dveří, na Dni pro dárce krve, Dětském dni a při dalších aktivitách. Významným milníkem se pak stane Den vody 22. března, kdy VaK Zlín slavnostně otevře a představí nové řídící a krizové centrum ve Zlíně-Loukách.