Skip to main content

Rozvojová banka Rady Evropy ve VaKu Zlín

Do společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (dále jen „VaK Zlín“) zavítala ve čtvrtek 28. 11. 2019 významná návštěva z Rozvojové banky Rady Evropy z Paříže (CEB) a z vedení ČSOB, a. s. Praha. Bankéři se přijeli podívat do sídla společnosti a na projekt rekonstrukce úpravny vody v Tlumačově, který financovali.

Projekt na rekonstrukci úpravny vody v Tlumačově s hlavním cílem odstranění pesticidních reziduí ve vodě byl dokončen na konci roku 2018 nákladem 80 milionů korun. Je velmi úspěšný, protože pesticidy a další nežádoucí látky nelze laboratorně změřit. Kromě toho společnost touto rekonstrukcí docílila daleko lepší senzorické vlastnosti vody (chuť, vzhled a vůně).

Jsme rádi, že proběhla tak trochu jiná a netechnická kontrola. Náš projekt jsme financovali ze zdrojů ČSOB právě za podpory Rozvojové banky Rady Evropy. Bankéřům jsme projekt představili v rámci prezentace v sídle společnosti a poté přímo na úpravně vody. Překvapila je vyspělá technologie. Výsledek návštěvy hodnotili jako velmi dobrý a odjížděli s plnými bloky pozitivních poznámek,“ sdělil Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva. Zástupci obou bank mj. zjišťovali, zda byly dodavatelské firmy regionální. Dále byly předmětem jejich zájmu ekologické aspekty, ekonomické parametry a úspory a zejména pozitivní dopady na kvalitu života v regionu.

Rekonstrukce spočívající v kombinaci ozonizace a filtrace přes aktivní uhlí je velmi pokročilé řešení s maximálním efektem. Vodou z Tlumačova je zásobováno cca 50 tisíc obyvatel západní části Zlínska.