Skip to main content

Voda na Zlínsku bude od května 2020 levnější než v roce 2019

Zlín, 29. 11. 2019 - Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (dále jen „VaK Zlín“) má za sebou velmi složitá jednání s Moravskou Vodárenskou a.s. (dále jen „MoVo) o cenách vody na Zlínsku. Krátkodobě se cena od ledna 2020 zvýší o 3,19 Kč za metr kubický a od května 2020 po změně sazby DPH cena vodného a stočného poklesne o 76 haléřů ještě pod cenu roku 2019, tj. na 86,93 Kč za 1000 litrů vody.Navýšení od nového roku reflektuje přesně znění provozní smlouvy. Cena se zvyšuje výhradně o míru inflace vyhlášenou dle ČSÚ, o nově vzniklé náklady na odstraňování pesticidů a o legislativou nově zavedený poplatek za vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor. Další navrhované navýšení položek kalkulace VaK Zlín při jednání s provozovatelem neakceptoval. Důležité je říci, že se nejedná pouze o „cenu vody“, ale o cenu za nepřetržitou službu poskytování vody spojené s její výrobou, distribucí a odváděním odpadních vod. Na Zlínsku tak bude od května příštího roku cena vody jen o necelých 50 haléřů nad úrovní ceny roku 2016.

Navíc se VaKu Zlín podařilo na rok 2020 vyjednat od MoVo vyšší „nadinflační“ nájemné, které tímto naroste o celkových 5 milionů korun. Tuto částku použije VaK Zlín v rámci předpokládané investice ve výši 82 miliónů Kč do obnovy infrastruktury. VaKu Zlín se tedy pro rok 2020 podaří v procentuálním vyjádření vybrat na nájemném sloužící pro obnovu infrastruktury od MoVO více prostředků, než činí zvýšení cen koncovým odběratelům ze strany MoVo.