28.8.2002
1) CCC, s.r.o.
2) Město Otrokovice
3) Město Slavičín (vzalo žalobu zpět)
 • neplatnost k bodům 1,2 (schválení jednacího řádu, volba orgánů VH) se nevyslovuje
 • usnesení k bodům 4, 5 a 6 (rozdělení částky 978.000,- Kč ze zisku mezi členy představenstva a DR, odvolání a volba členů představenstva, odvolání a volba členů dozorčí rady) jsou neplatná
 • usnesení k bodům 3(schválení účetní závěrky) a 7 (změna stanov) – žaloba zamítnuta
 • CCC podal v dubnu 2017 opětovně dovolání (NS dosud ve věci nerozhodl)
ROZHODNUTO
3. 12. 2002
1) CCC, s.r.o.
2) Město Otrokovice
 • neplatnost k bodům 1,2 (schválení jednacího řádu, volba orgánů VH) se nevyslovuje
 • usnesení k bodům 3 a 4 (odvolání MVDr. Stanislava Mišáka z funkce člena představenstva a volbě Ing. Miroslava Marčíka členem představenstva, o neschválení převodu akcií na jméno mezi stávajícími akcionáři obcemi Deštná, Lhota, Lukov, Machová, Oldřichovice, Podhradí, Pohořelice, Šanov a Zádveřice na nabyvatele Město Otrokovice) jsou neplatná
ROZHODNUTO
24. 4. 2003
Město Otrokovice
 • usnesení k bodům 4, 6, 7 a 9 (o schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za 2002, o změně stanov, o odměňování členů statutárních orgánů, o odvolání a volbě člena představenstva) jsou neplatná
 • u ostatních bodů (schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů VH, seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2002 a zprávou představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2002, seznámení se zprávou dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2002 a zprávou o přezkoumání představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2002, o odvolání a volbě členů dozorčí rady) - žaloba zamítnuta
4. 11. 2003
1) CCC, s.r.o.
2) Město Otrokovice
 • usnesení k bodu 3 (schválení „Pravidel pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií VaK“) je neplatné (pro neexistenci NZ)
 • Krajský soud v Brně bude znovu rozhodovat o přiměřeném zadostiučinění (VS zrušil rozhodnutí KS v Brně, jímž byl zamítnut návrh CCC na přiměřené zadostiučinění) - řízení nařízeno na duben 2018
ROZHODNUTO
11. 12. 2003
1) CCC, s.r.o.
2) Město Otrokovice
 • usnesení k bodu 1,2 (schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů VH), 4 a 5 (schválení usnesení o pověření představenstva a.s. zvýšit základní kapitál společnosti a závěr) – žaloba zamítnuta
 • usnesení k bodu 3 (změna stanov) je neplatné
ROZHODNUTO
30. 4. 2004
1) Město Fryšták
2) CCC, s.r.o.
3) Město Otrokovice
 • usnesení k bodu 4 (schválení návrhu smlouvy o prodeji části podniku společnosti VaK společnosti Zlínská vodárenská, a.s. + pověření představenstva VaK uzavřít smlouvu o prodeji části podniku se společností ZV) je neplatné
ROZHODNUTO
8. 6. 2005
1) CCC, s.r.o.
2) Město Otrokovice
 • usnesení k bodu 1,2 (schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů VH), 4*), 6, 7, 8 (schválení účetní závěrky za 2004, včetně seznámení se zprávou auditora, rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, schválení stanov společnosti a o volbě člena představenstva) a k bodu 9 (pověření představenstva zvýšit ZK) – žaloba zamítnuta
 • *) část usnesení k bodu 4 (rozdělení zisku za rok 2004 včetně stanovení tantiém) je navzdory poslednímu rozhodnutí VS neplatné a NS v této části dovolání odmítl (podle judikatury NS není přípustné, aby valná hromada schválila výplatu tantiém, aniž by nebyly vypláceny dividendy)
ROZHODNUTO
28. 3. 2006
1) CCC, s.r.o.
2) Město Otrokovice
 • všechna usnesení VH jsou platná – žaloba zamítnuta
 • NS odmítl dovolání navrhovatelů
 • dne 1. 10. 2014 ÚS zrušil rozhodnutí NS ČR a vrátil mu věc k dalšímu řízení
 • dne 17. 12. 2015 NS dovolání zčásti zamítl a zčásti odmítl
30. 5. 2007
1) CCC, s.r.o.
2) Město Otrokovice
 • usnesení VH jsou platná – žaloba zamítnuta
 • NS odmítl dovolání navrhovatelů
 • dne 3. 3. 2015 ÚS zrušil rozhodnutí NS ČR a vrátil mu věc k dalšímu řízení
 • dne 23. 3. 2016 NS dovolání zčásti zamítl a zčásti odmítl
 • oba navrhovatelé podali opětovně ústavní stížnost
2. 6. 2008
1) CCC, s.r.o.
2) Město Otrokovice
 • usnesení VH (volba orgánů VH, schválení roční zpráva o výsledcích hospodaření, řádná účetní závěrka za rok 2007, usnesení o volbě člena představenstva a usnesení o volbě členů dozorčí rady) – žaloba zamítnuta (s výjimkou níže uvedenou)
 • část usnesení k bodu 5 (rozdělení zisku za rok 2007 včetně stanovení tantiém) je s ohledem na judikaturu NS neplatné
 • VS zrušil rozhodnutí KS o zamítnutí návrhu CCC na přiměřené zadostiučinění ve výši 70.000,- Kč; ve věci nyní bude rozhodovat KS v Brně (řízení nařízeno na duben 2018)
18. 6. 2013
CCC, s.r.o.
 • dne 21. 10. 2014 KS Brno přerušil řízení do rozhodnutí NS o dovolání
24. 6. 2014
CCC, s.r.o.
 • dne 11. 3. 2015 KS Brno přerušil řízení do rozhodnutí NS o dovolání
 • ve věcí neproběhlo dosud žádné jednání
7. 10. 2015
1) CCC, s.r.o.
2) Eva Štauderová
 • podáno vyjádření společnosti
 • ve věcí neproběhlo dosud žádné jednání
o náhradu škody
ve výši 149.712.000, - Kč s přísl.
VaK (zast. Městem Otrokovice)
 • dne 30. 4. 2008 podána žaloba o NŠ (proti členům představenstva)
 • dne 25. 4. 2014 soud řízení přerušil
o určení neplatnosti smlouvy
o prodeji části podniku
a neexistenci oprávnění
MoVo užívat infrastrukturu
Žalobce:
1) Město Otrokovice
2) Město Fryšták

Žalovaný:
1) VaK Zlín
2) Moravská vodárenská
 • Zrušeno nařízené jednání s ohledem na nutnost projednání dovolání MoVo ve věci námitky rozhodčí doložky - bez nařízení nového termínu
o platnosti provozního vztahu
Žalobce:
VaK Zlín

Žalovaný:
Moravská vodárenská
 • Podána žaloba a doplňující vyjádření ze strany VaK Zlín
o určení platnosti smlouvy
o prodeji části podniku
a neexistence povinnosti
MoVo vydat podnik
Žalobce:
Moravská vodárenská

Žalovaný:
VaK Zlín
 • Vydán pravomocný rozhodčí nález, určena platnost smlouvy o prodeji části podniku a neexistence povinnosti MoVo vydat podnik
žaloba na ochranu osobnosti
pro zásah do práva
na ochranu osobnosti pana Březíka
Žalobce:
VaK Zlín

Žalovaný:
1) Pavel Sekula
2) Spolek Aliance Voda Zlínsku
 • Od podání žaloby bylo soudu doručeno vyjádření žalovaného
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Zdroj vody pro více než 170.000 odběratelů ve Zlínském kraji

Kontaktujte nás

Tř. Tomáše Bati 383,
760 49 Zlín
tel.: 577 124 281, 577 104 619
mobil: 737 535 080
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.