VĚDĚLI JSTE, ŽE ...

Voda na Zlínsku bude levnější

Pro spotřebitele aktuální situace znamená, že na ceně za vodné a stočné zaplatí příští rok o korunu méně za každý spotřebovaný kubík vody.

VaK Zlín plánuje v roce 2018 investice za 75 milionů

Zlínský region čeká další růst investic do vodárenské infrastruktury. VaK Zlín totiž plánuje v nadcházejícím roce použít 75 milionů korun na rekonstrukce infrastruktury. V roce 2019 to má být ještě o 25 milionů více.
PROVOZNÍ DOBA ZÁKAZNICKÝCH CENTER O VÁNOCÍCH
Ve dnech 21.12. 2017 - 1..1. 2018 budou z technických důvodů uzavřena všechna zákaznická centra společnosti ...

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás v roce 2018.

čtete více

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O URČENÍ DODATEČNÉ LHŮTY AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCÍÍ A KE SDĚLENÍ ČÍSEL MAJETKOVÝCH ÚČTŮ
Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. IČ: 494 54 561, se sídlem tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 1169 (dále jen „Společnost“) tímto v souladu s ustanovením § 529, § 530 a § 531 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění plní svou zákonnou povinnost a zveřejňuje následující oznámení ...

čtete více

Voda z Tlumačova bude kvalitnější
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., zahájila ve čtvrtek 1. června 2017 rekonstrukci stávající Úpravny vody Tlumačov. V letech 2017 a 2018 investuje celkem 80 milionů korun nad rámec ročního nájemného do intenzifikace technologie úpravy pitné vody.

čtete více

Hejtman Čunek je v kauze VaK Zlín pro zachování provozního modelu
Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) je v kauze Vodovodů a kanalizací (VaK) Zlín pro zachování takzvaného provozního modelu za co nejvýhodnějších podmínek ...

čtete více

Víte, že ...

Cena vody ve Zlínském kraji je korunu pod průměrem krajských měst ČR

Abychom srovnávali srovnatelné, na grafu na následující stránce uvidíte, že cena vody ve Zlíně není zásadní problém, protože se letošní cena vody na Zlínsku dostala korunu pod průměr krajských měst v ČR !

Pro zajímavost, podle webu Skrblík.cz má 87 měst má dražší vodu než Zlín. Průměrná cena vody v okresních městech ČR je 85,70. více viz tabulka dále ...

Cenová mapa a tabulka cen vody

Hlavním cílem VaKu není maximální zisk

Cílem VaKu je zajištění dostatku kvalitní pitné vody, odvádění a čistění odpadních vod v daném regionu ...

Více

Voda je v rukou obcí a Zlín nehlasuje sám !

90% VaKu Zlín je v rukou měst a obcí zlínského regionu

Více

Žádná z provedených kontrol neshledala nedostatky

Žádná z provedených kontrol neshledala v podnikání společnosti VaK zlín ani Moravská vodárenská žádné nedostatky

Více

Vývoj zisků společností
VaK versus MoVo

V následujícím článku je zajímavý graf, který ukazuje vývoj zisku společnosti VaK zlín versus MoVo související s provozním modelem VaK zlín.

Více

Cena vody, téma dne

Proč je cena vody ve Zlíně 86,71?

  • Zlín nakupuje 60% vody povrchové, která je o 4,50 za kubík dražší než podzemní voda
  • Korunu na kubík dotuje Vak Zlín odvádění odpadních vod do soukromé čističky v Otrokovicích
  • 0,60 korun za kubík stojí čerpání vody díky členitosti terénu
  • o 18 korun se zvýšila cena vody v roce 2010 a 2012 díly velké investici do čistíren a kanalizací
  • o 0,60 korun je dražší voda, kterou musíme nakupovat ze Vsetína (10% vody)
tj. 4,50 + 1,0 + 0,60 + 18 + 0,60 = 24,70 jako neovlivnitelný a zcela opodstatněný náklad
Dále mimo jiné 11,30 z ceny vody činí DPH

Téma dne

Ziskovost provozovatele v roce 2017 není rozhodně aktuální téma

Zisk provozovatele je 4,5%, tedy v korunách 3,92 Kč. Přepočteno na osobu a den to představuje 30 haléřů. Lze tedy směle prohlásit: zisk provozovatele na Zlínsku není zásadní problém

17,07 Kč

Nájemné

53,50 Kč

Provozní náklady

12,22 Kč

DPH a daň z příjmu

3,92 Kč

ZISK

Občasník společnosti (InfoKapka)

Co dělat když ...

Z posledních novinek

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Zdroj vody pro více než 170.000 odběratelů ve Zlínském kraji

Kontaktujte nás

Tř. Tomáše Bati 383,
760 49 Zlín
tel.: 577 124 281, 577 104 619
mobil: 737 535 080
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.