VĚDĚLI JSTE, ŽE ...

VaK Zlín v roce 2019
Investice za desítky milionů korun

Zlín - Ambiciózní a velké investice, dokončení několika strategických vodárenských projektů a intenzivní řešení nedostatku vody v další obci. Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (VaK), která je pevnou součástí města Zlína, bude i v roce 2019 pokračovat v modernizaci a zkvalitňování vodárenské infrastruktury.

Plánujeme dokončení velmi důležité rekonstrukce čistírny odpadních vod v Luhačovicích, která umožní další rozvoj města i lázní. Jedná se o investici ve výši 45 milionů korun. Dalších 35 milionů korun připadne na dokončení čistírny odpadních vod v Kašavě. Tato rekonstrukce má ...

VaK PressPoint

Sledujte události a zajímavosti z oboru ... tiskové zprávy, občasník Infokapka, novinky z oboru vodohospodářství, atd.

  novinky      facebook
VAK je oficiálně členem Dobrovolnického centra KNTB
Jsme rádi, že můžeme být jako společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. součástí Dobrovolnického centra Krajské nemocnice T. Bati.Máte-li chuť se také připojit, směle využijte link: https://www.kntb.cz/dobrovolnicke-centrum
VAK Zlín patří mezi českou elitu ...
Společnost Vodovody a kanalizace Zlín získala za rok 2017 prestižní certifikaci Czech Stability Award AAA Excellent v rámci Czech top 100 firem České republiky.

čtete více

Aktuální stav sítě - havárie

Aktuální průtoky vody ve vodovodní síti okresu Zlín

Mapa zobrazuje:
  • aktuální průtoky do spotřebišť
  • kumulovanou spotřebu za posledních 24 hodin
Po rozkliknutí "bubliny" se zobrazí bližší popis včetně názvu lokality., Stavy průtoku se aktualizují 1x za hodinu.

Mapa průtoků

Víte, že ...

Cena vodného a stočného platná od 1. ledna 2019

Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

87,69 včetně DPH

Cena vody je složena ze dvou klíčových položek vodné: 44,40 a stočně: 43,29

Více informací

Hlavním cílem VaKu není maximální zisk

Cílem VaKu je zajištění dostatku kvalitní pitné vody, odvádění a čistění odpadních vod v daném regionu ...

Více

Voda je v rukou obcí a Zlín nehlasuje sám !

90% VaKu Zlín je v rukou měst a obcí zlínského regionu

Více

Žádná z provedených kontrol neshledala nedostatky

Žádná z provedených kontrol neshledala v podnikání společnosti VaK zlín ani Moravská vodárenská žádné nedostatky

Více

Vývoj zisků společností
VaK versus MoVo

V následujícím článku je zajímavý graf, který ukazuje vývoj zisku společnosti VaK zlín versus MoVo související s provozním modelem VaK zlín.

Více

Cena vody, je to skutečně téma?

Proč je aktuální cena vody ve Zlíně 85,71?

kalkulovaná cena vody a její rozpad je vztažena k aktuální ceně (rok 2018)
  • Zlín nakupuje 60 % vody povrchové, která je o 4,50 za kubík dražší než podzemní voda
  • Korunu na kubík dotuje Vak Zlín odvádění odpadních vod do soukromé čističky v Otrokovicích
  • 0,60 korun za kubík stojí čerpání vody kvůli členitosti terénu
  • o 18 korun se zvýšila cena vody v roce 2010 a 2012 kvůli velké investici do čistíren a kanalizací
  • o 0,60 korun je dražší voda, kterou musíme nakupovat ze Vsetína (10 % vody)
tj. 4,50 + 1,0 + 0,60 + 18 + 0,60 = 24,70 jako neovlivnitelný a zcela opodstatněný náklad
Dále mimo jiné 11,30 z ceny vody činí DPH

Téma dne

Ziskovost provozovatele není rozhodně aktuální téma

Zisk provozovatele je 4,5%, tedy v korunách 3,92 Kč. Přepočteno na osobu a den to představuje 30 haléřů. Lze tedy směle prohlásit: zisk provozovatele na Zlínsku není zásadní problém

údaje jsou vztaženy k ekonomickým ukazatelům roku 2017

17,07 Kč

Nájemné

53,50 Kč

Provozní náklady

12,22 Kč

DPH a daň z příjmu

3,92 Kč

ZISK

Občasník společnosti (InfoKapka)

Co dělat když ...

Z posledních novinek

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Zdroj vody pro více než 170.000 odběratelů ve Zlínském kraji

Kontaktujte nás

Tř. Tomáše Bati 383,
760 49 Zlín
tel.: 577 124 281, 577 104 619
mobil: 737 535 080
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.