Víte, že ...

fakta a mýty o vodě na Zlínsku

Jak je to s cenou vody

Cena vody

JAK SE TVOŘÍ A VYVÍJÍ CENA
Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou.

Srovnání ceny
pro odlehčení

Voda a další komodity
  • denní spotřeba vody na osobu je na Zlínsku 80 litrů, tedy cca 7,- Kč za den, za plyn zaplatíme 2x více, za elektřinu 3x více. Vždy mluvíme a srovnáváme cenu studené vody, dodávky teplé vody již řeší regionální společnosti či lokální ohřev !!
  • pitný režim denně (3 litry) je 0,27 haléřů, takže trvá celý rok, než vypijeme 1 "kubík" tedy 1000 litrů vody. Přitom průměrná spotřeba piva v ČR na osobu a den je 22 Kč
  • kohoutková voda je zhruba 100x levnější než voda balená
  • Voda dle ČSU (Český statistický úřad) představuje 1,24% našich výdajů

Srovnání
s jinými městy v ČR

Voda a další komodity
  • z krajských měst se Zlín pohybuje na 8. místě z 12, tedy cca 3 koruny pod průměrem krajů v ČR
  • mezi okresními městy figuruje až na 39. místě ze 72, tj. téměř o 2 koruny pod průměrem okresních měst

Komu patří voda, proč je to téma ?!

Jak funguje provozování vodárny na Zlínsku

Kde se bere voda

Voda na Zlínsku pochází primárně ze dvou zdrojů, jedním z nich je povrchové voda ze Slušovické přehrady (ÚV Klečůvka), v druhém případě jsou to podpovrchové zdroje v Tlumačově (ÚV Tlumačov). Systém dále pracuje s drobnějšími zdroji a úpravnami v regionu.

Nicméně vždy platí, že voda je kupována od státu, či státem vlastněné společnosti.

Komu patří úpravny, ČOV, trubky ...

Veškeré budovy, technologie, trubky patří společnosti Vodovody a kanalizace zlín a.s., tedy společnosti, která je takřka ve výhradním vlastnictví měst a obcí regionu Zlínska. Drtivou majoritu měst a obcí doplňují minoritní vlastníci (v řádu procent) z řad jednotlivců a firem.

Jaká je role MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ A.S.

Moravská Vodárenská, a.s. provozuje systém vlastněný společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Tedy VaK Zlín vlastní technologie, budovy, všechny trubky a potrubí, úpravny vody, vrty a celek je pronajímán MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ A.S., která platí VaKu nájemné.
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Zdroj vody pro více než 170.000 odběratelů ve Zlínském kraji

Kontaktujte nás

Tř. Tomáše Bati 383,
760 49 Zlín
tel.:577 124 281
577 124 284
577 104 619
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.